top of page

สรุป 4 ประเด็น 'ประกันโควิด'...บริษัทประกันยังอยู่เคียงข้างลูกค้าสู้วิกฤต
สรุป 4 ประเด็น ‘ประกันโควิด’ เรื่องแรก ผ่อนปรนกรณีเอกสารทางการแพทย์สำหรับผู้เอาประกันที่ติดโควิดและรักษาตัวแบบ Home Isolation และ Community Isolation ทั้งแบบเคลมการรักษาและแบบ เจอ จ่าย จบ เรื่องที่สอง กรณีการเสียชีวิตและโคม่าจากโควิดนอกระบบการรักษาที่โรงพยาบาล ประกันพร้อมจ่ายแม้ไม่มีใบแพทย์ยืนยันว่าเสียชีวิตหรือโคม่าจากโควิด เรื่องที่สาม การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกกับโรงพยาบาลเอกชน เช่น Telemedicine รักษาผ่านออนไลน์ที่มีใบเสร็จค่ายา-ค่าหมอจากโรงพยาบาล ยื่นเคลมค่ารักษาพยาบาลได้ ประเด็นที่สี่ กรณีเงินชดเชยรายได้และชดเชยรายวัน จ่ายเฉพาะผู้ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเท่านั้น ยกเว้นกรณีกลุ่มโรคเสี่ยงและผู้ป่วยหนักที่หาโรงพยาบาลไม่ได้ และหมอสั่งให้รักษาตัวที่บ้าน จะอนุโลมชดเชยรายวันให้ พร้อมยืนยัน...บริษัทประกันยังอยู่เคียงข้างลูกค้า ช่วยเท่าที่ช่วยไหว แต่สถานการณ์ในขณะนี้บริษัทประกันก็อยู่ในภาวะที่เต็มกลืน กำไรสะสมร่อยหรอ ถ้าถึงระดับที่รับภัยสะสมไม่ไหว จะเป็นอันตรายและเสี่ยงต่อฐานะการเงินของบริษัทประกันทั้งระบบ แจง...งดขายประกันแบบ เจอ จ่าย จบ และอาจงดรับประกันโควิดแบบอื่นๆ ถ้าสัญญาณความเสี่ยงสูงขึ้น


Interview : คุณอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย


ล่าสุดคณะกรรมการประกันภัยบอกว่าปลดล็อก Home Isolation และ Community Isolation ให้ประกันภัยจ่ายเคลมให้กับผู้เอาประกัน ผู้ป่วยที่รักษาที่บ้าน ที่ชุมชน บริษัทแบกไหวไหม

ตอนนี้ยังไหวอยู่ จริงๆ ก็เป็นดำริของภาคธุรกิจเหมือนกันที่เราคุยกันอยู่และได้คุยกับ คปภ. แต่เดิมพูดถึงแต่การรักษาที่โรงพยาบาลเวลาไปหาหมอ แต่ตอนหลังขยายมาเป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ เรื่องเอกสารทางการแพทย์ไม่มีปัญหา ก็ทำได้หมด แต่พอมาเป็น Home Isolation และ Community Isolation อันนี้เริ่มมีปัญหาแล้ว เพราะไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของหมอ อาจจะมีหมอติดตามอาการ จ่ายยาให้ เราก็จะผ่อนปรนเรื่องเอกสารทางการแพทย์หลายอย่าง


  • อย่างกรณีเจอ จ่าย จบ เดิมต้องใช้ใบรับรองแพทย์ แต่วันนี้ถ้าไปตรวจ PCR แล้วรู้ว่าติดเชื้อจะต้องไปหาหมออีก เราคิดว่าเป็นภาระของลูกค้าหรือประชาชน เราก็ตัดเลย ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ เจอ จ่าย จบ ถ้ามีผลตรวจ PCR เพราะมันระบุว่าตรวจให้ใคร ที่ไหน สถาบันเชื่อถือได้ก็จ่าย เพื่อให้ประชาชนสะดวก

  • เรื่องที่ 2 เรื่องการเสียชีวิตและโคม่า ปกติต้องมีใบแพทย์ลงว่าเขามีอาการโคม่า ติดโควิดมีเชื้ออยู่แล้ว แต่ตายด้วยโรคอะไร เห็นแล้วว่ามีผู้เสียชีวิตที่นอกโรงพยาบาลเยอะ ตรงนี้คิดว่าประชาชนจะหาใบรับรองแพทย์ลำบากหรือหาไม่ได้ เราก็ยกเว้นให้อีก ถ้าเสียชีวิตจากโควิดก็จ่ายเต็มให้

  • มาที่ค่ารักษาพยาบาล โดยปกติทุกกรมธรรม์จ่ายเฉพาะผู้ป่วยในเพราะโควิดเป็นกรมธรรม์เล็กๆ ไม่เกิน 1,000 บาท พอ Home Isolation เริ่มยุ่งว่าเตียงเต็ม เข้าโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามไม่ได้ ก็อนุโลมจ่ายให้เหมือนคนไข้นอกได้ในกรณีที่ไปหาหมอหรือทำ Telemedicine คุยกับหมอออนไลน์ หมอส่งยาให้ มีค่ายาจากโรงพยาบาลเอกชนเพราะโรงพยาบาลรัฐให้ฟรีอยู่แล้ว แต่โรงพยาบาลเอกชนอนุโลมจ่ายให้อันนี้เรื่องที่ 3

  • เรื่องสุดท้าย เรื่องค่าชดเชยรายได้กับชดเชยรายวัน เงื่อนไขนี้ต้องนอนโรงพยาบาล เพราะจริงๆ เราตั้งใจจะคุ้มครองเฉพาะผู้ป่วยใน เพราะหลายท่านไม่เข้าใจว่านอนป่วยอยู่บ้านไปทำงานไม่ได้ ขาดรายได้ ทำไมไม่จ่ายทุกกรณี อันนี้กรณีปกติเวลาเราเป็นหวัดนอนอยู่บ้าน 3-4 วันทำงานไม่ได้ แต่อยู่บ้าน ไม่ได้อาการหนักเข้าโรงพยาบาล โดยปกติเราก็ไม่จ่ายอยู่แล้ว มันต้องมี 2 เงื่อนไขคือคุณป่วยไปทำงานไม่ได้กับต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล คนไข้นอกแม้ป่วยจะไปทำงานไม่ได้กรมธรรม์ก็ไม่คุ้มครอง เพราะผู้ป่วยนอกอัตราจำนวนมากกว่าผู้ป่วยใน 40 เท่า ถ้าจะให้คุ้มครองผู้ป่วยนอกเบี้ยจะแพงขึ้นมาก เราก็จะเอาสินค้าที่ราคาไม่แพงมากคือคุ้มครองเฉพาะผู้ป่วยใน

แล้ว Home Isolation ส่วนใหญ่ ศบค.ประกาศว่าเป็นสีเขียว พูดถึงความแรงก็เหมือนผู้ป่วยนอก เราคุ้มครองค่ารักษาให้ แต่ค่าชดเชยรายได้คุ้มครองให้ไม่ได้เพราะเบี้ยไม่ได้คิดตรงนี้ มันต่างกัน 30-40 เท่า แต่ถ้าอาการหนักหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงมากจนเข้าเกณฑ์เป็นผู้ป่วยใน แต่เตียงเต็ม อันนี้เราอนุโลมให้ อาการคุณรุนแรงขนาดต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแต่เนื่องจากเตียงไม่มี กลุ่มพวกนี้ที่ ศบค.ประกาศว่าไม่ให้อยู่ที่ Home Isolation หรือ Community Isolation คือ 1. พวกสูงอายุเกิน 60 ปี แนะนำให้เข้าโรงพยาบาลอย่างเดียว พวกที่มีภาวะอ้วนน้ำหนักเกิน 90 กิโล หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ปอด ไต หัวใจ หลอดเลือด หรือโรคอื่นๆ ที่หมอบอกว่าอยู่ Home Isolation หรือ Community Isolation ไม่ได้ ต้องเข้าโรงพยาบาล แต่ไม่มีเตียง เราก็อนุโลมจ่ายกลุ่มนี้ให้ในเรื่องค่าชดเชยรายได้

แปลว่าทุกอย่างถ้าทางภาคธุรกิจวินาศภัยมองเห็นว่าเป็นความเดือดร้อนหรือภาระประชาชนและเราพอจะช่วยได้ก็ยินดีช่วย แม้ไม่มีคำสั่งก็ทำไปหลายประการแล้ว ตอนนี้ที่คปภ.มีคำสั่งเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะมีเรื่องภาษีอากร


จะตัดสินใจอย่างไรว่าอันนี้จ่ายไม่จ่าย เพราะตอนนี้มีคนซิกแซ็กเข้ามาจับมือกับคนไม่ดี เหมือนประกันรถเวลาซ่อม เขาบอกมาทำนองเดียวกันแบบนี้ ทำให้ธุรกิจประกันภัยมีความเสี่ยงเหมือนกันใช่ไหม

ใช่ ตอนนี้เราถึงต้องมีเกณฑ์ที่ชัดเจนหน่อย เดิมเถียงกันมากว่าคนที่จะเป็นผู้ป่วยในเอาเกณฑ์อะไรวัด ตอนร่างใหม่ๆ ก็พูดถึงความจำเป็นทางการแพทย์ แพทย์แต่ละคนดีกรีไม่เหมือนกันความเห็นก็ไม่เหมือนกันเราจึงบอกว่าช่วงแรกขอเกณฑ์แบบนี้ก่อนเพราะเขียว เหลือง แดง ก็แบ่งตาม ศบค.เราก็อิงเขาว่าคนสูงอายุ คนอ้วน คนมีโรคประจำตัว ไม่ให้อยู่ Home Isolation เพราะอันตราย เราอิงเกณฑ์นี้ก่อนเพื่อไม่ให้มาเถียงกัน มานั่งโต้แย้งกัน และเป็นเรื่องที่เราขยายการช่วยเหลือออกไป เราช่วยหลายๆ อย่างพร้อมกัน 4-5 ประเด็น บางทีก็เป็นภาระและเราก็กลัวว่าเป็นเรื่องถกเถียงกันก็ขอให้มันชัดเจนดีกว่า ต่อไปทางการจะประกาศอะไรเพิ่มผมยินดีมาเพิ่มเติมให้ ตอนนี้ความชัดเจนอยู่ตรงนี้ก็เอาตรงนี้ก่อน


ถึงตรงนี้บริษัทประกันมีภาระเงื่อนไขมากขึ้น เบี้ยประกันจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยไหม และจะกล้ารับประกันภัยโควิดอีกไหม

ตอนนี้น้อยลงไปมาก อย่างเจอ จ่าย จบ ไม่ต้องพูดเลย ไม่มีใครรับแล้ว เพราะความเสี่ยงสูง ค่ารักษาพยาบาลและเสียชีวิตยังพอมีบ้าง แต่ต้องบอกตรงๆ ว่าอัตราผู้ป่วยขนาดนี้เราออกมาช่วย ไม่ใช่เราสบาย ผมอยากจะบอกว่าเราเลือดตากระเด็นเหมือนกัน ความเสียหายเพิ่มสูงมากขึ้นเหมือนกัน แต่ระยะนี้ยังพอรับไหว ก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้


ลูกค้าเก่าความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสีย จะให้เขาต่ออายุประกันโควิดไหม

อันนี้อยู่ที่แต่ละบริษัท คงไม่ใช่ลูกค้าดีหรือไม่ดี ลูกค้าคิดว่าดีหมด แต่บางทีเรารับภัยสะสมไม่ไหว ปัจจุบัน 15 ล้านกรมธรรม์ก็สูงมากแล้ว ถ้ารับมากกว่านี้ความเสี่ยงจะสูงมากกว่าฐานะการเงินบริษัทจะรับไหว จะอันตรายกว่านี้ เราต้องบริหารความเสี่ยงตัวเองด้วย ถ้าจะรับไม่ได้คือรับไม่ไหวแล้ว เต็มที่กับกองทุนที่เรามี


ปีที่แล้วกำไรเยอะ มาถึงตรงนี้อยู่ในฐานะหวุดหวิด

ที่กำไรมาน่าจะคืนไปหมดแล้ว


เรียกร้องให้ทางการมาช่วยไหม

ยัง ตอนนี้ยังไหวอยู่ ยังอยากดูแลประชาชน ไม่ใช่ว่าเราลำบากแล้วเราห่วงแต่ตัวเอง ผมว่าเราต้องไปด้วยกัน ทุกคนต้องช่วยกันเต็มที่

231 views
bottom of page