Search

กทม.ยันค่าโดยสารบีทีเอสสายสีเขียว ไม่เกิน 65 บาทจนสิ้นสุดสัมปทาน


กรุงเทพมหานคร ยืนยันอัตราค่าโดยสาร บีทีเอส ตลอดสายสีเขียว รวมถึงส่วนต่อขยายสายเขียวไม่เกิน 65 บาท จนกว่าจะสิ้นสัญญาสัมปทานปี 2572

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ให้ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ดำเนินการจ้างผู้ประกอบการเอกชน เพื่อติดตั้งระบบรถไฟฟ้า จัดการเดินรถไฟฟ้า และบริหารการเดินรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 2 คือ ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยไม่ถือเป็นการร่วมลงทุนตามกฎหมาย และให้กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์จากค่าโดยสาร หลักเกณฑ์อื่นๆ ในการรวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 1 สะพานตากสิน-บางหว้า และอ่อนนุช-แบริ่ง และส่วนต่อขยายที่ 2 ให้ดำเนินการเจรจาร่วมกับผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

กทม.ได้ยืนยันต่อ รมว.มหาดไทยว่า กทม.จะกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวตลอดสายไว้ที่ 65 บาท ซึ่งรวมไปถึงส่วนต่อขยายแบริ่ง สมุทรปราการด้วย จนหมดสัญญาสัมปทานในปี 2572 โดยไม่มีเงื่อนไขให้ผู้รับสัมปทานมาขอขึ้นค่าบริการทีหลัง เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เพราะไม่ต้องการให้ประชาชนได้รับผลกระทบในการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่วนการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์แบ่งปันผลประโยชน์จากค่าโดยสาร จะต้องมีผู้แทนของ กทม.เข้าร่วมด้วย


For advertising please call: 02-2534691