top of page
312345.jpg

นักท่องเที่ยวต่างชาติแห่เที่ยวไทยไม่สนฝุ่น...ภาคธุรกิจท่องเที่ยวผนึกพลังลดฝุ่น..ให้รถทัวร์ดับเครื่อง


ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร

ประธานคณะอนุกรรมการ

ด้านมาตรฐานความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

 

แปลกแต่จริง! นักท่องเที่ยวต่างชาติแห่มาเที่ยวเมืองไทย ไม่สนข่าวสถานการณ์ฝุ่นพิษ PM 2.5 เผยภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทยผนึกพลังช่วยกำจัด/ลดฝุ่นพิษ PM 2.5 อีกแรง โดยให้ “รถทัวร์” ดับเครื่องรอระหว่างเที่ยว ปี 2562 ไทยเน้นเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยว-นักท่องเที่ยวทุกภาคส่วน/ทุกขั้นตอนทั้งการเดินทางบก, เรือ, อากาศ, ที่พัก/อาหารการกินสะอาดปลอดภัยสูง ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

- เรื่องพิษฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยที่เกิดขึ้น ตอนนี้เริ่มมีผลกระทบต่อนักท่องเท่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาไทยหรือไม่

ก็อยากเรียนให้เข้าใจว่า กระแสตอนนี้เป็นช่วงระยะสั้น ผลที่เกิดยังไม่เล็งเห็นเท่าไหร่ ตัวนักท่องเที่ยวเอง โดยเฉพาะตอนนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นของนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี ว่าถ้าไม่มีเรื่องฝุ่นตรงนี้ เป็นแนวทางที่ดีเลยตรงนี้ เพราะตัวเลขเราบุ๊คกิ้งเข้ามานักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มจากไตรมาสที่แล้วในช่วงปลายปีที่แล้วประมาณ 20% ก็ถือเป็นแนวทางที่ดี

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีข่าวตรงนี้ออกไป ก็มีการสอบถามเข้ามาบ้างพอสมควรถึงความมั่นใจ แต่ว่าเรายังทำความเข้าใจว่าฝุ่นละอองต่างๆตรงนี้ก็ยังอยู่ในส่วนกรุงเทพฯกลุ่มหนึ่ง และชานเมืองอย่างเช่นสมุทรสาครกลุ่มหนึ่งตรงนั้น มันไม่ได้อยู่ในทุกแหล่งของสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศ ชาวต่างชาติยังมีความมั่นใจอยู่

อย่างตรุษจีนปีนี้ที่เชียงใหม่มีเครื่องเพิ่มลงมา 100 ไฟลท์...เพิ่มขึ้น แล้วอย่างสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อย่างพัทยา, ภูเก็ต ก็มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ผลกระทบที่ข่าวออกไปก็มีแค่ในใจกลางเมืองของเราในเขตกรุงเทพของเราเท่านั้น ซึ่งเราก็ชี้แจงว่าเรามีความพยายามทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนมีความพยายามกับการแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่

อย่างเช่นในส่วนการท่องเที่ยวของเราเอง เราก็ขอความร่วมมือไปยังสมาคมท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่นกรุ๊ปทัวร์ ก็ขอความร่วมมือไปว่า ตรงนี้เป็นเรื่องซีเอสอาร์ไปในตัว ช่วยกันคนละไม้คนละมือ เวลาส่งนักท่องเที่ยวเสร็จแล้ว มีสถานที่จอดฟรี เราก็จะดับเครื่อง ช่วยลดมลพิษลงไป แล้วพอดับเครื่องตรงนี้ ในอดีตที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่า อากาศบ้านเรามันค่อนข้างจะร้อน พอดับแอร์มันก็จะร้อน พอนักท่องเที่ยวขึ้นรถ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบาย แต่ตรงนี้เราก็ต้องขอความร่วมมือเพื่อลดภาวะโลกร้อนจริงๆและภาวะฝุ่นละออง มันต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ ซึ่งได้รับผลตอบรับมาอย่างดี กลุ่มผู้ประกอบการรถ ก็ช่วยกันดี มัคคุเทศก์ก็ชี้แจงให้นักท่องเที่ยวรับทราบ โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว บริษัททัวร์ต่างๆ ก็พยายามช่วยกันประชาสัมพันธ์ และเราก็ขอความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วน อย่างเช่น สถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จะพยายามจัดที่จอดรถให้เพียงพอกับบริษัทท่องเที่ยว เพราะมิฉะนั้นส่งเสร็จจอดไม่ได้ก็ต้องไปวน มันก็จะเกิดความสูญเสียแล้ว คือเกิดมลพิษ เปลืองน้ำมัน ตรงนี้ก็ถือเป็นการดีที่ทุกฝ่ายมาร่วมแรงร่วมในกันแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยกัน

ส่วนในเรื่องการจัดแสดงต่างๆ อย่างจุดประทัด ธูป เทียน เราก็ขอความร่วมมือไป โดยเฉพาะที่จะมีการแสดงต่างๆในสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีการจัดพิธีไหว้เจ้า จัดสิงโต ก็ขอความร่วมมือให้ลดลง ก็คือว่าจัดได้นิดหน่อยให้พอเป็นพิธี

- เห็นได้ว่าสิ่งที่ร่วมมือกัน แต่ก็ไม่เอื้อเรื่องความสะดวกสบายต่อนักท่องเที่ยว

ก็ต้องช่วยกันในเรื่องประชาสัมพันธ์ ขอความเห็นใจ ร้อนอาจจะร้อนบ้างนิดหน่อยแต่ว่า เราก็ต้องยอมรับสภาพกัน แต่ว่าอะไรที่เราดูแลกันได้ ก็เต็มที่กัน แล้วไปซัพพอร์ตในส่วนอื่นๆกัน เน้นทำความเข้าใจในส่วนนักท่องเที่ยวกันอย่างนี้ เชื่อว่ากุมภาพันธ์, มีนาคม หลังจากนั้นน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ ต้องฝากภาครัฐว่าปีนี้เป็นต้นแบบแล้ว มีเหตุแล้ว ทำอย่างไรปีหน้าจะป้องกันไม่ให้มีแบบนี้ และจะมีแนวทางป้องกันอย่างไรในระยะยาว เพราะฉะนั้นในช่วงไฮซีซั่นกุมภาพันธ์เป็นช่วงตรุษจีน นักท่องเที่ยวมาแน่นอน แต่ว่าถ้ามันเป็นทุกปีมันจะเป็นเอฟเฟ็กซ์อย่างหนึ่งแน่นอน

- ในเชิงของมาตรฐานความปลอดภัยนักท่องเที่ยวแบบอื่นๆ เรายังให้ความสำคัญในด้านอื่นๆอย่างไร

ตอนนี้ทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของเซฟตี้ เป็นมาตรฐานความปลอดภัยในเรื่องการท่องเที่ยวเลย เป็นแนวทางใหม่ เป็นนโยบายของภาครัฐที่วางเป็นยุทธศาสตร์เอาไว้ เราก็พร้อมจะสะท้อนตรงนี้ไปยังทุกภาคส่วน ทุกขั้นตอนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางบก, น้ำ, อากาศ เราก็มีคณะที่ดูแลตรงนี้อยู่

แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม มัคคุเทศก์ บริษัทนำเที่ยว สปา แหล่งช้อปปิ้ง เราจะมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย อย่างน้อยๆให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรับรู้ได้ว่ามาเที่ยวเมืองไทย มีความปลอดภัยทุกด้าน เช่น อาหาร ที่พัก การเดินทางทั้งหมดเหล่านี้ จะเป็นมาตรฐาน แล้วเราจะกำหนดเป็นมาตรฐาน คุณภาพเดียวกัน

และในอนาคตก็จะไปในเรื่องของการรับรอง เช่นเมื่อขึ้นรถคันนี้ มีความปลอดภัยสูง ผ่านการรับรองของหน่วยงานการท่องเที่ยวต่างๆ ขณะที่ร้านอาหารตรงนี้มีความปลอดภัย สะอาด รู้เป็นสัญลักษณ์เดียวกัน เป็นแบรนด์เดียวกัน และคิดว่าในปี 2562 นี้ จะเป็นรูปธรรมชัดเจน

- เรื่องความมั่นใจของนักท่องเที่ยวจีน

เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น เขามีความมั่นใจทั้งจากภาครัฐด้วย ทางสถานทูตจีนด้วย เพราะว่าเขาย้ำเราเรื่องความปลอดภัยมากทุกภาคส่วน เราต้องทำความเข้าใจและทำให้เขาเห็นว่า ตอนนี้เรามีการแก้ไขปรับปรุง อย่างปัญหาปีที่แล้วที่มีผลกระทบมาจากเรื่องเรือล่มก็มีการชี้แจง พร้อมตรวจเรือที่ไม่ได้มาตรฐาน ที่ไม่มีคุณภาพ ขณะที่ผู้ประกอบการเองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ช่วยกันส่งเสริมให้เห็นถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

- เรื่องฝุ่น เขามีการพูดกันมั้ย ให้ใส่หน้ากาก

มี ก็ที่มากันมันก็เป็นเทรนด์แฟชั่นของเราไปในตัว ตอนนี้เขามาก็จะพกของเขามากันด้วย แล้วก็มาถ่ายรูปอะไรกันบ้าง เราก็พยายามทำไม่ให้เครียดเกินไป เพราะเราก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่

คือตอนนี้ภาครัฐก็พยายาม อย่างกทม.มีการทำคลีนนิ่งเดย์ แต่ไม่ใช่ทำวันเดียว อยากให้ทำทุกวัน นัดกันไปเลยได้มั้ยว่าวันนี้เวลานี้ ทุกคน ทุกบ้าน ช่วยกันรดน้ำอะไรต่างๆเป็นสัญลักษณ์ร่วมกัน แล้วมันจะเป็นภาพดี และเมื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวตรงนี้ ถ้าเรามีกิมมิกตรงนี้ก็อาจจะเอาเขามาช่วยด้วย เขาก็จะสนุกสนานไปในตัว ถ้าสื่อออกไปภาพที่ออกไปต่างชาติเขาก็จะเห็นเรา เราก็จะต้องมีการรายงานผลให้เขาเห็นด้วย โดยเฉพาะฝุ่นควันที่เกิดขึ้น ก็ต้องช่วยกัน

และต้นกำเนิดฝุ่นกับควันก็ต้องมานั่งดูว่าทำอย่างไร มันก็ต้องแยกกันระหว่างฝุ่นกับควัน ควันอย่างไอเสียรถ ก็ส่วนหนึ่ง น้ำมันเราก็พัฒนาขึ้น ซึ่งรถทัวร์ที่วิ่ง มีมาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเมื่อ 5-10 ปีก่อนมาก เพราะเริ่มมีเครื่องยนต์ยูโรทู ยูโรทรี ซึ่งเราก็อยากเอาเครื่องยนต์ยูโรไฟท์ ยูโรซิกเข้ามาด้วย แต่ปัจจุบันสภาวะน้ำมันบ้านเรายังไม่ได้ บริษัทยังนำเข้ามาไม่ได้ น้ำมันดีเซลบ้านเราเกรดยังไม่ถึงเครื่องยนต์ประเภทนั้น ก็พยายามกันอยู่ ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันล้างทอไอเสีย ทำความสะอาดกรองอากาศ

อะไรที่ทำได้ ทางภาคเอกชนเราก็พร้อมทำเต็มที่

8 views
bottom of page