top of page
295899.jpg

กระทรวงแรงงานแถลงจัดการแข่งขันฝีมืออาเซียน ชิงชัย 26 สาขา รับยุคอุตสาหกรรม 4.0


พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันฝีมือแรงงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 สำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานฝีมืออาเซียน ครั้งที่ 12 แข่งขันระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 17.15 น. และพิธีปิดในวันที่ 4 กันยายน มีผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นเยาวชนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 335 คน จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน บรูไน กัมพูชา ลาว เมียนมา มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย ใน 6 กลุ่มอาเซียน

18 views
bottom of page