top of page
327304.jpg

สมาร์ทซิตี้ ‘ขอนแก่น’ หอม! กองทุนไทย/เทศพร้อมหนุน


สมาร์ท ซิตี้ ขอนแก่น ฝันที่กำลังจะเป็นจริง เอกชน-เทศบาล-จังหวัด จับมือผนึกกำลัง ลงขันร่วมทุนจัดตั้ง 2 บริษัท KKTT และ KKTS พัฒนาขอนแก่น นำร่องเป็นต้นแบบโมเดลการพัฒนาเมืองของจังหวัดอื่นๆ ในไทย ผู้บริหารกองทุนทั้งไทยและต่างชาติ สนใจร่วมทุน คาดเม็ดเงินจากต่างถิ่นและต่างประเทศมาร่วมสนับสนุน 3-4 พันล้านภายในปี 2561

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พัฒนาเมืองขอนแก่น จำกัด (KKTT)

จุดเริ่มต้นที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับ KKTT

ส่วนตัวบ้านอยู่ขอนแก่น ครอบครัวก็อยู่ที่ขอนแก่นมากว่า 50-60 ปีแล้ว และมีบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเราสนใจการพัฒนาจังหวัดนับตั้งแต่รุ่นพี่ชายซึ่งอายุห่างจากผมกว่า 10 ปี ซึ่งก็ได้คุยกันถึงขอนแก่นว่าจะพัฒนากันอย่างไร และคนขอนแก่นก็โชคดีที่ทุกคนคุยกัน คือทั้งเทศบาล อบจ. พ่อค้า หอการค้า สภาอุตสาหกรรม เรามีการพูดคุยกันมานานมากเรื่องการพัฒนาเมืองว่าถ้ารอรัฐบาลอย่างนี้จะเดินไปต่อได้หรือไม่ จึงเริ่มมีการคุยกันเรื่องการพัฒนาขอนแก่นด้วยภาคเอกชนรวมกับเทศบาลคือราชการท้องถิ่นมาช่วยกันพัฒนา

จึงเป็นที่มาของการตั้งบริษัท พัฒนาเมืองขอนแก่น จำกัด หรือ KKTT

มี 2 อย่างที่เป็นรูปธรรมก็คือ เมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้ว เราตกลงกับเทศบาลว่าจะขับเคลื่อนด้วยกัน ซึ่งเทศบาลก็บอกว่าในเรื่องงบประมาณมันยาก เราก็เลยบอกว่าทางเอกชนจะช่วยกันออก เราก็เลยจัดตั้งบริษัทที่อยู่ในท้องถิ่นขอนแก่นมารวมกันทั้งหมด นับตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณยายประมาณ 20 บริษัทมารวมกัน มาลงทุนคนละ 10 ล้านบาท รวมเป็น 200 ล้านบาท แล้วไปจดทะเบียนชื่อบริษัท พัฒนาเมืองขอนแก่น จำกัด หรือ KKTT ซึ่ง TT ย่อมาจาก think tank หมายความว่าถังความคิด ให้กับจังหวัดขอนแก่น และเราก็เริ่มประสานกับทางเทศบาลว่าเราทำได้ และจะเริ่มวางแผนพัฒนาขอนแก่นกันอย่างไร ที่สำคัญคือมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ามาช่วย ก็จะมีนักวิชาการมาช่วยคิดให้ ขณะที่เราป็นเอกชนและเทศบาลก็มาช่วยกันขับเคลื่อน

ส่วนสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่สองคือ การจัดตั้งบริษัทชื่อ ขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด หรือ KKTS ถือเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่เป็นบริษัทของเทศบาล คือเทศบาลใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน แต่ตัวเทศบาลเองก็ติดกฎระเบียบมากมาย ขณะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็บอกว่าทำไมไม่จดบริษัท กฎหมายมันทำได้ เราก็เลยไปจดบริษัทชื่อขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด หรือ KKTS ขึ้นมา ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็อนุมัติเป็นบริษัทแรกในประเทศไทย

ทั้งหมดทั้งมวลเราเรียกว่าขอนแก่นโมเดล เรามีแผนพัฒนาจังหวัดเป็นรูปธรรม และเราขออนุมัติจากทางคสช. ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ได้เซ็นลงนามอนุมัติมา นี่คือการขับเคลื่อนแบบขอนแก่น ที่เราเรียกว่าขอนแก่นโมเดลในวันนี้

งานที่ KKTT และ KKTS ทำอยู่เป็นอย่างไร

วันนี้แผนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นเริ่มต้นด้วยการทำรถไฟฟ้ารางเบา ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในไตรมาสแรกปีหน้า หลังจากเตรียมการมา 3 ปีแล้ว โดยการก่อสร้างครั้งนี้ใช้ทุนจากท้องถิ่น และเป็นเงินกู้จากต่างประเทศบางส่วน มูลค่าโครงการนี้ประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาทเกิดขึ้นที่ขอนแก่นได้โดยทางกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้ทาง KKTS เป็นผู้ดำเนินการ ฉะนั้น เราจึงไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางภาครัฐ แต่ใช้เครื่องมือที่ทางภาครัฐมีอยู่ช่วยกันทำ ซึ่งตัวนี้ก็ได้ไปเยอะพอสมควรแล้ว ที่สำคัญไปกว่านั้น คือบางคนคิดว่าแค่สร้างรถไฟฟ้า แต่ไม่ใช่ เพราะเราทำโมเดลในการพัฒนาท้องถิ่น ในวันนี้ทั้ง 2 บริษัทเราที่ตั้งขึ้นมาได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่น โดยมีการตั้งคณะกรรมการสมาชิกจังหวัดขึ้นมา ซึ่งจะช่วยกันร่างแผน เรียกว่าแผนขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ 2029 จนถึงปี 2029 เสร็จแล้ว และแผนนี้ได้ถูกส่งขึ้นเป็นยุทธศาสตร์จังหวัด ผ่านครม.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราเป็นจังหวัดแรกที่มีแผนแม่บทในการพัฒนาในรูปแบบสมาร์ทซิตี้ โดยเราจะใช้กฎหมายในการพัฒนา ใช้จังหวัดช่วยผลักดันแผน จะใช้ตลาดทุน อาทิ ตลาดหลักทรัพย์เข้ามาด้วย ฉะนั้น การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นจะเริ่มด้วยความร่วมมือ เริ่มต้นว่าเงินมาจากไหน หากไม่ใช้งบจากรัฐบาลจะทำอย่างไร และกฎหมายคือทำได้ ซึ่งจะทำอย่างไรให้ยั่งยืน เราก็ดันไปที่แผนยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งตอนนี้มีมากกว่า 70 กิจกรรมในตอนนี้ ที่หน้าเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่นจะมีแผนสมาร์ทซิตี้ของขอนแก่นอยู่

แผนการพัฒนาต้องใช้เงินจำนวนมาก

เรามีการระดมทุนจากตลาดทุน พร้อมกับมีกองทุนด้วย ซึ่งหลายกองทุนจากกรุงเทพฯเขาก็ให้ความสนใจ กองทุนจากทางยุโรปก็ให้ความสนใจเรา และยังมีทางกองทุนจากจีนและเกาหลีที่ให้ความสนใจในการลงทุน เม็ดเงินที่เข้ามาในขอนแก่นประมาณปลายปีหน้าคิดว่าไม่ต่ำกว่า 3-4 พันล้านบาทในโครงการที่พวกเราพยายามช่วยกันทำตรงนี้ ซึ่งจะส่งผลต่อไปที่จีดีพีของจังหวัด ถ้าเราเริ่มโครงการนี้ก็จะทำให้ขอนแก่นมีความคึกคักพอสมควรแล้ว

46 views
bottom of page