top of page
295899.jpg

การท่าฯทุ่ม 1.5 แสนล้าน...ปั้นแหลมฉบัง-คลองเตย


การท่าเรือแห่งประเทศไทยยุค "สุรงค์ บูลกุล" เปิดฉากรับศักราชใหม่ 2561 ลุยอภิมหาโปรเจ็กต์ใหญ่ มูลค่า 1.5 แสนล้านบาท ทำแหลมฉบังเฟส 3 ให้เป็นเมืองหลวงทางทะเลของเมืองไทย กับพัฒนาคลองเตยกว่า 2,300 ไร่ เป็น Smart City แลนด์มาร์คประเทศไทย เรียกความสนใจครั้งใหม่ล่าสุดจากโลกให้มาสนใจโครงการประตูสู่อาเซียน อีกทั้งยังมั่นใจสามารถระดมเงินทุนก้อนโต/ดอกต่ำจากตลาดฯในประเทศ/ต่างประเทศมาทำโครงการได้ไม่ยาก ด้วยการออกบอนด์หรือไม่ก็ทำผ่านกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน

นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ/การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมืองไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่มีระบบคมนาคมสมบูรณ์สุดถึงพร้อมด้วยทางบก น้ำ/ทะเล อากาศ ประกอบด้วยถนน รถไฟ ท่าเรือ สนามบิน เมืองไทยจึงเหมาะที่จะเป็นประตูสู่อาเซียนอย่างแท้จริง โดยมีการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งและมีบทบาทหน้าที่สำคัญไม่น้อยในภารกิจดังกล่าว เนื่องจากมีพื้นที่กับท่าเรืออย่างท่าเรือกรุงเทพฯหรือคลองเตยกับท่าเรือแหลมฉบัง ต่างตั้งอยู่ในทำเลที่ดีมากชองประเทศและของภูมิภาคอาเซียน โดยยังไม่รวมท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยกับอันดามัน ถือได้ว่าเป็นภารกิจสำคัญต้องลงทุนพัฒนาเพื่อให้เป็นประตูสู่อาเซียนที่มีศักยภาพมีความทันสมัยจึงจะสามารถแข่งขันกับชาติคู่แข่งร่วมภูมิภาคจนถึงในโลกได้

"งานนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยต้องใช้เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 150,000 ล้านบาท โดยใช้ในโครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 ประมาณ 5-6 หมื่นล้านบาทตามเป้าหมายทำให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นเมืองหลวงของทะเลประเทศไทย" นายสุรงค์กล่าวและว่าท่าเรือแหลมฉบังได้รับอานิสงส์เต็มๆ จากโครงการ EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกประกอบด้วยพื้นที่ 3 จังหวัด มีฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง จึงต้องมีการวางแผนพัฒนาและเตรียมการรองรับอย่างดีบนพื้นที่ร่วม 9 พันไร่ "โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 จะเปิดประมูลหาผู้ก่อสร้างในปี 2561 คาดว่าจะได้รับความสนใจจากกิจการพัฒนาก่อสร้างมีชื่อเสียง มีประสบการณ์ความน่าเชื่อถือในประเทศ/ต่างประเทศพอสมควร"

ส่วนเงินอีก 8-9 หมื่นล้านบาท นายสุรงค์เปิดเผยว่าจะใช้ในโครงการพัฒนาท่าเรือคลองเตย/คลองเตยกว่า 2,300 ไร่ สินทรัพย์มูลค่าร่วม 300,000 ล้านบาท ปัจจุบันใช้เป็นพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพฯกว่า 900 ไร่ นอกนั้นเป็นพื้นที่อยู่อาศัย/พื้นที่ใช้ประโยชน์อื่นๆมีเป้าหมายพัฒนาเป็น Smart City เมืองที่มีความก้าวหน้าทันสมัย สะดวกสบาย สามารถรองรับกับเข้าด้วยกันกับท่าเรือคลองเตยมีความสำคัญในฐานะเป็นศูนย์กระจายสินค้าเฉพาะกรุงเทพฯ-ปริมณฑล โลจิสติกส์พาร์ค ท่าเรือนักท่องเที่ยว/ครุยส์เทอร์มินัล/ศูนย์การค้าสินค้าปลอดภาษี อาคารที่ทำการกิจการธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการส่งออก/นำเข้า ขณะที่พื้นที่อีกส่วนหนึ่งได้กันเอาไว้รองรับดูแลผู้คนที่อาศัยอยู่เดิมมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นกับสามารถอยู่ร่วมกันได้

"ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและเป็นงานที่ท้าทายมากสำหรับการท่าเรือแห่งประเทศไทยในโครงการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพฯกับพื้นที่คลองเตยรวมกว่า 2,300 ไร่ ปัจจุบันมีการตั้งบริษัทท่าเรือพัฒนาทรัพย์สินมาดูแลรับผิดชอบโดยตรง"นายสุรงค์เปิดเผยและกล่าวถึงเงินที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโครงการทั้งโครงการแหลมฉบังกับโครงการคลองเตยร่วม 150,000 ล้านบาท ว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร" การท่าเรือมีฐานะดีมีความน่าเชื่อถือ อีกเป็นโครงการดีมีศักยภาพในการชำระหนี้สามารถกู้จากตลาดเงินได้ด้วยการออกบอนด์/พันธบัตร เรทติ้งน่าจะอยู่แถวๆ AA- หรือไม่ก็ระดมเงินผ่านอินฟราสตรัคเจอร์ฟันด์/กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ผมเชื่อว่ามีนักลงทุน/สถาบันในประเทศ/ต่างประเทศให้ความสนใจมาก"

75 views
bottom of page