top of page
295899.jpg

นักลงทุนไทย-เทศตรึม...สุราษฎร์ฯ โตสวนเศรษฐกิจ


นายธีระชัย ศรีโพธิ์ชัย ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฏร์ธานี เปิดเผยกับ “ดอกเบี้ยธุรกิจ”ถึงภาพรวมธุรกิจการค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า จากที่ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศไทยยังอยู่ในภาวะที่ซบเซา โดยเฉพาะความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่จะมาจับจ่ายใช้สอยนั้นขาดความมั่นใจต่ออนาคต ทำให้การใช้เงินมีความระมัดระวังมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการที่จังหวัดสุราษฏร์ธานีเป็นศูนย์กลางภาคใต้ตอนบน จึงได้รับอานิสงส์ต่างๆจากหลายส่วน โดยเฉพาะสุราษฎร์ธานีมีพืชเกษตรหลักๆอย่างปาล์มและยาง และยังมีการเพาะเลี้ยงกุ้งอันดับต้นๆ ของประเทศรวมถึงการเพาะเลี้ยงชายฝั่งและการท่องเที่ยว ดังนั้น แม้ว่าภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของประเทศจะดูซบเซา แต่ว่าเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฏร์ธานีไม่ได้เงียบเหงาตาม เพียงแต่ว่าความโดดเด่นหรือกระแสทางธุรกิจอาจจะไม่หวือหวา นักลงทุนก็ยังให้ความสนใจ ไม่ว่าจะมาจากจังหวัดข้างเคียงหรือจะมาจากจีนที่มาลงทุนทำโรงไม้ต่างๆ มากมายเพิ่มขึ้น สรุปว่าสุราษฏร์ธานียังเป็นจังหวัดที่คนสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง

“ช่วงต้นปี 2560 แม้ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง ต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วม โดยก่อนหน้าก็มีการเตรียมตัวจากผู้ประกอบการรวมถึงคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนั้นน้ำที่ท่วมช่วงต้นปีไม่นานนักก็สามารถฟื้นตัวได้เร็ว เพราะเราได้ประสบการณ์จากสิ่งที่เคยเกิดมาแล้ว จึงได้เตรียมการป้องกันอย่างดีไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน เกษตรกร รวมถึงตัวผู้ประกอบการ ก็ค่อนข้างตระหนักเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี และสิ่งที่เกิดขึ้น ก็ทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่ต้องคิดที่จะวางระบบให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป” นายธีระชัยกล่าวและว่าจะต้องจัดวางเรื่องเมืองให้รับมือภัยธรรมชาติที่ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ ดังนั้น ต้องเตรียมตัวรับให้ได้ และอยู่กับเขาให้ได้ ที่ผ่านมาทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้เตรียมพร้อมสร้างแก้มลิงเพื่อไม่ให้เกิดภาวะน้ำท่วม ทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับนักลงทุนว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมรับนักลงทุนที่เข้ามา โดยภาครัฐพร้อมแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อกังวลของผู้ลงทุน

“ที่ผ่านมาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีนักลงทุนจากจีนเข้ามา จีนมีความต้องการเรื่องอาหารการกินอย่างเช่นผลไม้ และไม่เฉพาะที่ชุมพรก็มาถึงหลังสวน เช่น ทุเรียน มังคุด กล้วยหรือมีที่ญี่ปุ่นมา เราเป็นพื้นที่เกษตร หรือกระทั่งไม้ยางพารา จีนมีความต้องการไม้ไปทำในรูปแบบของการแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ สุราษฎร์ธานีมีพื้นที่การปลูกไม้ยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ โดยทางจีนพร้อมตั้งโรงงานร่วมกับคนไทย เพื่อนำวัตถุดิบเข้าประเทศจีนให้เพียงพอ”

สำหรับผู้ประกอบการภาคเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระชัยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีความตื่นตัวทำให้ธุรกิจดีขึ้น โดยแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจค่อนข้างใหญ่อย่างกลุ่มซีพี, กลุ่มไทยเบฟเวอเรจที่มาตั้งฮับในสุราษฎร์ธานี มุมมองของผู้บริหารเหล่านี้ มองว่าสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางภาคใต้ตอนบน และเป็นแหล่งโลจิสติกส์ต่างๆ ที่ผ่านมาได้เข้ามาลงทุนตั้งโรงงานหลากหลายประเภทมากขึ้น ล่าสุดทราบมาว่าทางกลุ่มซีพีเข้ามาตั้งศูนย์อาหารโดยจะมีการสร้างโรงงานขนาดใหญ่ และก็ยังมีอีกหลายโรงงานที่กำลังจะเกิดขึ้นที่นี่

“เมื่อกลุ่มลงทุนขนาดใหญ่เห็นศักยภาพ ต่อมาก็จะเป็นกลุ่มขนาดกลางและเอสเอ็มอีที่เข้ามา มีการแข่งขันกันสูง โดยที่ภาครัฐเองให้การสนับสนุนทั้งเรื่องเงินทุน เรื่องข้อมูลข่าวสาร เรื่องเทคโนโลยี ระหว่างนี้อยู่ในช่วงที่ผู้ประกอบการมีการปรับตัวกันอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับตลาด เมื่อได้มีการปรับตัวแล้ว เชื่อว่าสุราษฎร์ธานีจะเป็นเมืองๆหนึ่งที่น่าลงทุนในหลายๆด้าน” นายธีระชัยกล่าวและพูดถึงภาพรวมการเงินในจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าจากการที่มีงานอีเวนต์ไทยแลนด์ สมาร์ท มันนี่ มาจัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลายครั้ง และประสบความสำเร็จอย่างสูง เป็นการช่วยกระตุ้นในเรื่องสภาพคล่องของของผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดีทีเดียว ขณะที่ผู้ประกอบการก็ได้เรียนรู้ว่าจะเข้าแหล่งเงินได้อย่างไร

“สมัยก่อนการทำธุรกิจอาจจะเป็นแค่บางพื้นที่แต่ปัจจุบันจะมีทายาทของนักธุรกิจที่มีการเรียนและจบมาจากสถาบันการศึกษาที่ดีหรือจบมาจากต่างประเทศ แล้วมาสานต่อธุรกิจจากรุ่นพ่อและรุ่นแม่ ดังนั้น จึงมีความต้องการข้อมูลหลายๆด้าน และสถาบันการเงินก็เป็นส่วนหนึ่ง หากนักธุรกิจรุ่นใหม่เหล่านี้มีข้อมูลที่ดี ก็จะมีศักยภาพในการแข่งขันได้ “การจัดงานไทยแลนด์ สมาร์ท มันนี่ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ได้เข้าถึงข้อมูล และแหล่งเงิน ขณะที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ว่าจะสามารถซัพพอร์ตเขาได้อย่างไร ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนอยากจะมาลงทุนในสุราษฎร์ธานีมากขึ้น จากที่มีแหล่งเงินค่อยช่วยด้านสภาพคล่องในธุรกิจ ให้สามารถเดินและก้าวไปในโลกธุรกิจได้อย่างมั่นใจและยั่งยืน”

240 views
bottom of page