top of page
327304.jpg

“เส้นหมี่อบแห้งไวไว” มอบผลิตภัณฑ์ สนับสนุนกิจกรรมโรงทานวัดไร่ขิง พระอารามหลวงนางสาวจิราพร ณัฐคุณานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (บริหารผลิตภัณฑ์) แบรนด์เส้นหมี่อบแห้งไวไว บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ สนับสนุนงานบุญใหญ่พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ฯ ถวายแด่ทางวัดฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในงานโรงทานวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้

14 views

Comments


bottom of page