top of page
327304.jpg

Tip smart assist ลงพื้นที่โคราชด้วยความห่วงใยเป็นที่สุด ทิพยประกันภัย ส่งทีม TIP Smart Assist และทีมสาขาลงพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เทอร์มินอล 21 โคราชดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ส่งทีม TIP Smart Assist และทีมสาขาลงพื้นที่บริเวณเทอร์มินอล 21 นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมกับประชาชนชาวนครราชสีมา Big Cleaning day ช่วยทำความสะอาด พร้อมมอบอาหารและน้ำดื่ม ให้กับ ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ร่วมแรงร่วมใจ ด้วยความห่วงใยเป็นที่สุด

7 views

Comments


bottom of page