top of page
347550.jpg

ทะลุเป้าแล้ว! สินเชื่อปล่อยใหม่ ธอส. ปี63..ปล่อยได้ 209,420 ล้านบาท คาดสิ้นปีเกินเป้ากว่า 12,000 ลบ.


ทะลุเป้าแล้ว!! สินเชื่อปล่อยใหม่ ธอส. ปี 63 21 ธ.ค. 63 ปล่อยได้ 209,420 ล้านบาท คาดสิ้นปีเกินเป้ากว่า 12,000 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เดินหน้าสนับสนุนนโยบายรัฐบาลสร้างโอกาสทำให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” หลังวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 18.30 น. ธอส. สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ในปี 2563 ได้จำนวน 209,420 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายซึ่งตั้งไว้ที่ 209,360 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว แม้จะได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คาดถึงสิ้นปี 2563 สินเชื่อจะเกินเป้าประมาณ 12,000 ล้านบาท ส่วนปี 2564 ตั้งเป้าสินเชื่อขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก 3% พร้อมเร่งสานต่อนโยบายรัฐบาลมอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้ลูกค้าผ่อนดีสูงสุด 1,000 บาท ล่าสุดโอนแล้วกว่า 4,500 ราย


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 18.30 น. ธอส. สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ในปี 2563 ได้จำนวน 209,420 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายซึ่งตั้งไว้ที่ 209,360 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว แม้จะเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 แต่ ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ยังคงสามารถสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ พร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม พร้อมลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน อาทิ โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส. มีวงเงินอนุมัติเต็มกรอบวงเงินโครงการ 50,000 ล้านบาท โครงการบ้านล้านหลัง มียอดอนุมัติแล้วจำนวน 29,747 ล้านบาท โครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน มียอดอนุมัติแล้วจำนวน 29,285 ล้านบาท และโครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก มียอดอนุมัติ 19,220 ล้านบาท และแม้ว่าจะทำได้ตามเป้าหมายแล้ว แต่ในช่วงที่เหลือของปี 2563 ผู้ปฏิบัติงานของ ธอส. ทั้งหมดจะยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อทำให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองให้ได้มากที่สุด โดยคาดว่า ณ สิ้นปี 2563 สินเชื่อปล่อยใหม่ของธนาคารจะอยู่ที่ 222,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายประมาณ 12,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6% ส่วนในปี 2564 ธอส. ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่จำนวน 215,641 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3% ของเป้าหมายในปี 2563 เพราะได้ตระหนักในหน้าที่ทำให้คนไทยมีบ้าน และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการดูแลเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับ ธอส.จะมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ ๆ รองรับความต้องการของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ภายใต้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี โดยยังคงให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มเช่นเดิม

นอกจากนี้ ธอส. ยังพร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจ กระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และตอบแทนลูกค้าที่มีวินัยในการชำระเงินกู้ผ่าน Application:GHBALLธอส.จึงได้จัดทำ “โครงการของขวัญปีใหม่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)”โดยจะมอบเงิน Cashback ให้กับลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ได้รับสิทธิของขวัญปีใหม่ 1,000 บาท สำหรับผู้มีเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท มีประวัติการชำระดี 48 เดือน และชำระเงินค่างวดผ่าน GHB ALL ในเดือนกันยายน – ธันวาคม 2563 กลุ่มที่ 2 ได้รับสิทธิของขวัญปีใหม่ 500 บาท จำนวนไม่เกิน 100,000 ราย สำหรับลูกค้าที่ไม่เป็นผู้รับสิทธิในกลุ่มที่ 1 มีการสมัครใช้งาน GHB ALL และผูกบัญชีเงินฝากในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 และชำระเงินค่างวดผ่าน GHB ALL ในเดือนกันยายน – ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ธอส. จะโอนเงินให้แก่ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 และล่าสุดมีลูกค้าที่ได้รับเงินของขวัญปีใหม่แล้วกว่า 4,500 รายสอบถามรายละเอียด หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ www.ghbhomecenter.comหรือ www.ghbank.co.thหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

6 views

댓글


bottom of page