top of page

ส่งออกไทยปี 2565 ขยายตัว 5.5% ขณะที่ปี 2566 คาดหดตัวที่ -0.5% แม้ได้อานิสงส์จากการเปิดประเทศจีน


ส่งออกไทยปี 2565 ขยายตัว 5.5% ขณะที่ปี 2566 คาดหดตัวที่ -0.5% แม้ได้อานิสงส์จากการเปิดประเทศจีน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)

• การส่งออกไทยเดือนธันวาคม 2565 หดตัวลึกที่ -14.6%(YoY) โดยหดตัวเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ส่งผลให้การส่งออกไทยปี 2565 เติบโตที่ 5.5%(YoY) โดยการส่งออกไปจีนหดตัวถึง -7.7% ตอกย้ำการอ่อนแรงของคู่ค้าสำคัญในปีที่ผ่านมา • ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า แม้การเปิดประเทศจีนที่เร็วกว่าคาดจะทำให้เศรษฐกิจและกำลังซื้อของจีนฟื้นกลับมาและจะเป็นแรงส่งให้การส่งออกไทยไปจีนคาดว่าจะกลับมาขยายตัวได้ในปี 2566 แต่ภาพการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทิศทางการแข็งค่าของเงินบาท อย่างน้อยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 และฐานการส่งออกในปีก่อนหน้าที่อยู่ในระดับสูง ยังคงเป็นปัจจัยกดดันให้ภาพรวมการส่งออกไทยในปี 2566 หดตัวที่ -0.5%

10 views
bottom of page