TIC ไทยประกันภัย ออกประกันภัยไข้เลือดออกดูแลคนไทย "เบี้ยวันละไม่ถึง 1 บาท"


TIC ไทยประกันภัย คลอดประกันภัยสู้ยุง Happy Fighter ดูแลคนไทยจาก “โรคไข้เลือดออก” กับคอนเซปต์ใจ ๆ“ ตรวจเจอเมื่อไหร่ จ่ายล่วงหน้าทันที” คุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาท* ทั้งกรณีผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) ไม่ว่าอาชีพไหนก็ทำประกันภัยสู้ยุงได้ เพราะราคาเบี้ยเริ่มต้นชิล ๆ เพียง 290/ปี* หรือเฉลี่ยต่อวันไม่ถึง 1 บาท

ทั้งนี้ด้วยความห่วงใยจาก ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นถึงปัญหาที่มากับหน้าฝนอย่างโรคไข้เลือดออก โดยรายงานจากกระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 63) ว่าปี 2563 ในขณะนี้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมถึง 18,568 ราย และมียอดผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 11 ราย โดยกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยมากที่สุดคืออายุ 5-14 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 15-24 ปี และอายุแรกเกิด-4 ปี ตามลำดับ

“คนไทยควรมีหลักประกันที่เข้าถึงได้ง่ายในราคาประหยัด ซึ่งช่วงนี้ประเทศไทยเข้าสู่หน้าฝนแล้ว ความเสี่ยงโรคไข้เลือดออกที่มาจากยุงลายจึงเพิ่มขึ้นสูงมาก เราจึงออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยไข้เลือดออก หรือประกันภัยสู้ยุง Happy Fighter ให้ครอบคลุมคุ้มค่า พร้อมจ่ายสินไหมล่วงหน้าทันทีเมื่อตรวจพบ ด้วยความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาท* ในราคาเบี้ยเริ่มต้นหลักร้อยต่อปี เฉลี่ยรายวันไม่ถึง 1 บาท และไม่ว่าอาชีพไหนก็สามารถซื้อได้” ดร.มหัทธนะ กล่าว

นอกจากการเตรียมความพร้อมด้วยการหาตัวช่วยดูแลค่ารักษาจากโรคไข้เลือดออกอย่าง ประกันภัยสู้ยุง Happy Fighter จาก TIC ไทยประกันภัยแล้ว การหลีกเลี่ยงโรคไข้เลือดออกที่ควรป้องกันคือการหมั่นดูแลความสะอาดรอบบ้าน โดยเริ่มง่าย ๆ ที่การจัดบ้านให้โปร่งโล่ง เปลี่ยนถ่ายน้ำในภาชนะที่มีน้ำขังทุก 7 วัน ปิดฝาภาชนะใส่น้ำ และคอยกำจัดลูกน้ำไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนําโรคไข้เลือดออก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมประกันภัยไข้เลือดออก หรือ ประกันภัยสู้ยุง Happy Fighter และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของทาง TIC ไทยประกันภัย ได้ที่เว็บไซต์พี่ช้างออนไลน์ สามารถติดตามข่าวสาร TIC ไทยประกันภัย ได้ที่ Facebook พี่ช้างไทยประกันภัย , LINE (ติดต่อซื้อประกันภัย) @Pchang, Call Center โทร. 02-613-0123 (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง), แจ้งอุบัติเหตุสายด่วน โทร. 1309

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เกี่ยวกับบมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์

บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ (SEG) จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 มีลักษณะการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจลีสซิ่ง และธุรกิจอื่นๆ ที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ กล่าวคือ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจลีสซิ่ง ได้แก่ ธุรกิจประกันชีวิต ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจลีสซิ่ง ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

15 views0 comments

For advertising please call: 02-2534691