top of page
327304.jpg

เมืองไทยประกันชีวิตคว้ารางวัล DOKBIA AWARDS 2023 ในงาน Thailand Smart Money กรุงเทพฯ ครั้งที่ 14

เมืองไทยประกันชีวิต คว้ารางวัล DOKBIA AWARDS 2023 ในงาน Thailand Smart Money กรุงเทพฯ ครั้งที่ 14นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธีและนายรัฐกร อัสดรธีรยุทธ์ ประธานจัดงาน Thailand Smart Money กรุงเทพฯ ครั้งที่ 14 มอบรางวัล DOKBIA AWARDS แก่นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัล CEO OF THE YEAR ณ งาน Thailand Smart Money กรุงเทพฯ ครั้งที่ 14 จัดขึ้นที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว

21 views

Comments


bottom of page