top of page
327304.jpg

Banker of the Year 2018: มงคล ลีลาธรรม กัปตัน SME D Bank


“มงคล ลีลาธรรม” กรรมการผู้จัดการ SME Development Bank คว้ารางวัลเกียรติยศ Banker of the Year 2018 จากผลงานโดดเด่น ยกระดับบริการเอสเอ็มอีเข้าถึงสินเชื่อและองค์ความรู้ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม จัดหน่วยรถม้าเร็วเคลื่อนที่บริการแบบเข้าถึงทุกหัวระแหง อุดช่องว่างแบงก์สาขาน้อย ช่วยเพิ่มช่องทางตลาดให้เอสเอ็มอีอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการค้าขายบนเว็บไซต์ยักษ์ใหญ่ ทั้งยังเป็นผู้บริหารที่สุจริตโปร่งใส นำพาองค์กรก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

กองบรรณาธิการ นิตยสาร “ดอกเบี้ย” และหนังสือพิมพ์ “ดอกเบี้ยธุรกิจ” ประกาศยกย่อง มงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) ให้ได้รับรางวัลเกียรติยศ นักการธนาคารแห่งปี 2561 ... Banker of the Year 2018

ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินรางวัลมีมติเป็นเอกฉันท์ หลังพิจารณาผลงานตลอดทั้งปี 2561 ผู้บริหารสูงสุดของธนาคารแห่งนี้เป็นผู้ที่ทำงานตามพันธกิจของธนาคารอย่างเข้มแข็งเต็มความสามารถ ทั้งยังตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความเป็นผู้นำทั้งการกำหนดแนวทางและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจนมีงานหนักไม่น้อยไปกว่าผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคน

ขณะที่ในการพัฒนาองค์กรและลูกค้า ได้มีการนำเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้ผสานไปกับการ “อุดช่องว่าง” การเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างชาญฉลาด ทั้งที่เป็นธนาคารที่มีสาขาน้อย รวมทั้งยังมีการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างหลากหลาย และที่สำคัญ เป็นผู้บริหารที่มีความโปร่งใส นำพาองค์กรภายใต้การบริหารมุ่งสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

สำหรับผลงานที่โดดเด่นของ มงคล ลีลาธรรม ในปี 2561 คือ การทำให้เกิด SME D Bank ดิจิทัล แพลตฟอร์ม สอดรับการนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และที่สำคัญคือการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่ง SME Development Bank ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ต้องตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งกระแสการเปลี่ยนแปลงของของโลกที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทั้งลูกค้าประชาชน และ มงคล สามารถทำได้ดีจนเรียกได้ว่า “น่าทึ่ง” เมื่อ SME D Bank ที่น่าจะเป็นเพียงแพลตฟอร์มเล็กๆ ตอบสนองการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการ หาก SME D Bank กลับกลายเป็นแพลตฟอร์มขนาดมหึมาที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในทุกมิติ แตกต่างจากแพลตฟอร์มของสถาบันการเงินเอกชนที่มุ่งให้บริการ e-Payment การทำธุรกรรมออนไลน์ (Transaction) และการปล่อยสินเชื่อออนไลน์ หรือ Digital Lending เป็นหลัก

แพลตฟอร์ม SME D Bank ในรูปแอปพลิเคชันบนโมบาย ดีไวซ์ อย่างสมาร์ทโฟน บรรจุทั้ง

1.ระบบยื่นขอสินเชื่อออนไลน์

2.การเป็นกล่องเครื่องมือ (Tools Box) ดิจิทัล ช่วยยกระดับธุรกิจของเอสเอ็มอีรายย่อยเข้าสู่ยุค 4.0 จากการรวบรวมแอปพลิเคชัน และซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เอสเอ็มอียกระดับและลดต้นทุนทางธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันมีให้บริการแล้วกว่า 140 แอปพลิเคชัน

และ 3.บริการข้อมูลความรู้ ข่าวสาร และ How to ในการประกอบธุรกิจ ในรูปแบบ e-Library โดยจะมีการอัพเดทข้อมูลให้ทันสมัยเสมอ เหมาะแก่การนำไปประยุกต์ใช้งานจริง ปัจจุบันมีให้สืบค้นข้อมูลได้แล้วกว่า 2,000 องค์ความรู้ และเพื่อจูงใจให้มีการดาวน์โหลดและใช้งานแพลตฟอร์มอย่างสม่ำเสมอยังเสริมบริการพิเศษ SME Privilege ด้วยการแจกคะแนนสะสมเมื่อมีการเปิดใช้งานแอปฯ เพื่อนำไปใช้แลกสินค้าและบริการคล้ายกับการคะแนนสะสมของธุรกิจบัตรเครดิตสถาบันการเงินเอกชน

ขณะเดียวกันที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกอย่าง คือ การเปิดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในชื่อโครงการ “รถม้าเติมทุน ส่งเสริม SMEs ไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น” ซึ่งเป็นธนาคารเดียวที่เปิดให้บริการในรูปแบบนี้ โดยจะทำงานผสานแนบสนิทไปกับระบบยื่นขอสินเชื่อออนไลน์บนแพลตฟอร์มของธนาคาร ดังที่ว่าอุดช่องว่างการเข้าถึงสินเชื่อของเอสเอ็มอี เพราะด้วยความที่ว่าธนาคารมีสาขาทั่วประเทศเพียง 95 แห่ง ทำให้บริการได้ไม่ทั่วถึง โดยเมื่อผู้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อผ่านทางแอปพลิเคชัน SME D Bank บนโทรศัพท์มือถือ หน่วยรถม้าเติมทุนฯ ที่ธนาคารวางเป้าหมายทั่วประเทศกว่า 1,000 คัน จะวิ่งออกไปให้บริการ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเข้าพบผู้ประกอบการถึงสถานที่ประกอบกิจการจริง เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร พร้อมเก็บข้อมูล และเอกสารของสถานประกอบการ เพื่อบันทึกเข้าสู่ระบบ สำหรับพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใน 7 วันถัดไป และการบริการทั้งหมดจะไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อผู้ประกอบการได้รับอนุมัติสินเชื่อจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ระบุไว้

ดังนั้น รถม้าเติมทุนฯ จึงไม่มีเงินสดที่เสี่ยงต่อการถูกจี้ปล้น

ทั้งนี้ การผสานการทำงานระหว่าง SME D Bank และรถม้าเติมทุนฯ ยังอุดช่องว่างในเรื่องของเวลาการทำงาน โดยแพลตฟอร์ม SME D Bank 24x7 คือ ทำงาน 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน และหน่วยรถม้าเติมทุนฯ 8-8-7 คือ ทำงาน 8 โมงเช้า ถึง 20.00 น. หรือ 2 ทุ่ม ตลอด 7 วัน ซึ่ง กรรมการผู้จัดการ ธพว. เคยกล่าวว่า ผู้ประกอบการมักจะเปิดแอปฯ และกดขอสินเชื่อกันตอน ตี 2 ตี 3 เนื่องจากตอนกลางวันยุ่งกับการทำงานจนไม่มีเวลาทำอย่างอื่น ซึ่งเป็นเรื่องปกติของเจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอี ทำให้ SME D Bank ตอบโจทย์เรื่องเวลาของเอสเอ็มอีได้เป็นอย่างดี

จุดสำคัญอีกเรื่องที่ทำให้ มงคล ลีลาธรรม ได้รับรางวัล เนื่องจากหากไม่มีความเป็นผู้นำที่ดี ผู้ตามไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับรองลงไป หรือพนักงานคงไม่เอาด้วย เมื่อเขาจัดให้มีกิจกรรม “จิตอาสา หน่วยรถม้าเติมทุน เดินหน้าทั่วไทย” ซึ่งเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากรทุกคนของ ธพว. ตั้งแต่กรรมการผู้จัดการ ไล่เรียงไปผู้บริหารจนถึงพนักงานทุกระดับกว่า 3,000 ชีวิต แบ่งทีมกระจายกำลังลงพื้นที่ตลาดชุมชน แหล่งการค้า และย่านเศรษฐกิจสำคัญต่างๆ จังหวัดละ 4-5 จุด รวมแล้วประมาณ 400 จุดทั่วประเทศ เพื่อแนะนำผู้ประกอบการรายย่อย เข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม SME D Bank

ทั้งนี้ พนักงานที่มี “จิตอาสา” หรือ “จิตสาธารณะ” ยินดีทำงานในวันหยุดโดยไม่ได้รับผลตอบแทนพิเศษ หากทุกคนเต็มใจทำหน้าที่ เพราะตระหนักว่า เอสเอ็มอีคือฐานรากของเศรษฐกิจไทย และกลุ่มเอสเอ็มอีคนตัวเล็กที่มีกว่า 3 ล้านรายยากที่จะเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ทำให้ภารกิจนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง หากสามารถสนับสนุนให้เอสเอ็มอีเข้าไปใช้แพลตฟอร์ม SME D Bank จะช่วยเสริมแกร่ง เติมทุนคู่ความรู้ ช่วยยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยทั่วประเทศ และคนในชุมชนโดยรอบให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ ก่อประโยชน์เชื่อมต่อไปยังเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศให้เติบโตแข็งแกร่งและยั่งยืนตามไปด้วย โดยธนาคารตั้งเป้าว่า พนักงาน 1 คน สามารถเชิญชวนผู้ประกอบการโหลดแพลตฟอร์ม SME D Bank อย่างน้อย 30 ดาวน์โหลด ซึ่งจะทำให้ยอดรวมทะลุ 100,000 ดาวน์โหลด หลังจากเปิดตัวเพียง 4 เดือน

ขณะที่เมื่อมีช่องทางดิจิทัลเข้าถึงสินเชื่อ มงคล ยังออกสินเชื่อที่ดีมารองรับ โดยเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อคิดดอกเบี้ยถูกเพียง 1% - 3% ต่ำกว่าสถาบันการเงินอื่นๆ มอบให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และมีหลากหลายผลิตภัณฑ์แยกตามกลุ่มเป้าหมายและประเภทธุรกิจจนนับกันไม่ถ้วน เช่น สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan)” วงเงิน 50,000 ล้านบาท สำหรับช่วยเหลือธุรกิจ SMEs เสริมสภาพคล่อง เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน ลงทุนขยายหรือปรับปรุงกิจการในธุรกิจเกษตรแปรรูป ธุรกิจท่องเที่ยว/ท่องเที่ยวชุมชน และธุรกิจที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) สำหรับบุคคลธรรมดา อนุมัติวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 2 ล้านบาท หากเป็นบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือจดทะเบียนนิติบุคคล อนุมัติวงเงินสูงสุดต่อรายไม่เกิน 5 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย 3 ปีแรกคงที่ 3% ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียมคำประกันสินเชื่อของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 4 ปีแรก สินเชื่อเถ้าแก่ 4.0 ของกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับนิติบุคคล คิดดอกเบี้ยเพียง 1% ต่อปี และสินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว สำหรับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล คิดดอกเบี้ย 3% ต่อปี หรือการสนับสนุนสังคมผู้สูงอายุ อย่างสินเชื่อสินเชื่อสร้างอาชีพวัยเก๋า สำหรับผู้สูงวัยอายุไม่เกิน 75 ปี เป็นต้น

ส่วนเมื่อให้สินเชื่อหรือเงินทุนไปแล้วก็ไม่ทิ้งขว้างผู้ประกอบการ ธนาคารมีการจัดหาช่องทางตลาด เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้วย อย่างเช่น การจัดตลาดนัดประชารัฐให้ลูกค้าธนาคารไปวางขายสินค้า การร่วมมือกับ ปตท.ให้เอสเอ็มอีสามารถนำสินค้าไปขายในปั๊มน้ำมัน ปตท. และที่สำคัญการค้าขายออนไลน์ที่มาแรง ได้มีการร่วมมือกับเว็บไซต์ e-Commerce ชั้นนำระดับโลกอย่าง อาลีบาบา (Alibaba.com) และอื่นๆ ที่เล็กลงมา เช่น ช็อปปี้ (Shopee) นำผู้ประกอบการที่มีหน้าร้านจริงยกระดับขึ้นไปขายออนไลน์ ด้วยการจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรม และจัดเวิร์กช็อป ให้ผู้ประกอบการได้ทดลองขาย ก่อนขึ้นไปขายจริงบนเว็บไซต์เหล่านั้น

การช่วยเหลือเอสเอ็มอีในเชิงพัฒนาผู้ประกอบการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งธนาคารแห่งนี้ขึ้นมา ซึ่ง มงคล ลีลาธรรม ดำเนินการจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีตลอดปี 2561 จนในที่นี้อยากสร้างคำขวัญประจำธนาคารให้ว่า “กู้ง่าย ขายคล่อง ไม่พร่ององค์ความรู้” ซึ่งหมายถึงกู้เงินจากธนาคารได้ง่ายผ่านแอปฯ SME D Bank และยังได้รับดอกเบี้ยถูก ขายสินค้าได้ดีขึ้น เพราะธนาคารช่วยหาตลาดให้ด้วยทั้งตลาดบนดิน และตลาดบนอากาศ (ออนไลน์) รวมทั้งภายนอกแพลตฟอร์มยังมีการจัดอบรมให้ความรู้ต่างๆ และภายในแพลตฟอร์มได้จัดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการนำไปพัฒนาให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดถือเป็นทั้งการให้บริการและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ

ขณะเดียวกัน มงคล ลีลาธรรม ได้มีการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส นำพาธนาคารเติบโตก้าวหน้ามีผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถออกจากแผนฟื้นฟูกิจการได้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา

กับผลงานทั้งหมดของ มงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) ในปี 2561 เขาจึงเหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับการรับรางวัลเกียรติยศอันน่าภาคภูมิใจ นักการธนาคารแห่งปี 2561 หรือ Banker of the year 2018

อนึ่ง สำหรับรายละเอียดผลงานต่างๆ ที่ทำให้ มงคล ลีลาธรรม ได้รับรางวัล Banker of the year 2018 สามารถติดตามได้จาก นิตยสาร “ดอกเบี้ย” ฉบับ 450 ประจำเดือนธันวาคม 2561

260 views
bottom of page