top of page
327304.jpg

EXIM BANK ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศล


EXIM BANK ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ดร.มาส ตันหยงมาศ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ EXIM BANK และนางพวงเพ็ญ ชื่นค้า (กลาง) ผู้อำนวยการเขตพญาไท เข้าร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day…ทำหน้าบ้าน ให้น่าอยู่” จัดโดยสำนักงานเขตพญาไท สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน และ EXIM BANK เพื่อพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะสองฝั่งถนนพหลโยธินในพื้นที่เขตพญาไท โดยทำความสะอาดทางเท้า ทาสีขอบทาง และตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

3 views
bottom of page