top of page

EXIM BANK ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศล


EXIM BANK ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ดร.มาส ตันหยงมาศ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ EXIM BANK และนางพวงเพ็ญ ชื่นค้า (กลาง) ผู้อำนวยการเขตพญาไท เข้าร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day…ทำหน้าบ้าน ให้น่าอยู่” จัดโดยสำนักงานเขตพญาไท สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน และ EXIM BANK เพื่อพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะสองฝั่งถนนพหลโยธินในพื้นที่เขตพญาไท โดยทำความสะอาดทางเท้า ทาสีขอบทาง และตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

2 views

Recent Posts

See All

BAM ขยับออกและเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 2-10 ปี ให้ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคมนี้ ผ่านแบงก์กรุงศรีอยุธยา กสิกรไทย และ ซีไอเอ็มบี ไทย ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือข

MFC ได้คัดสรรกองทุนที่เข้าร่วมโครงการออมเบอร์ 5 มากกว่า 50 กองทุน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุน มีทั้งกองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน รวมไปถึงกองทุนรวมต่างประเทศ นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ ประธา

bottom of page