top of page
312345.jpg

ไอแบงก์ ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงคณะทูตานุทูตประเทศมุสลิมประจำประเทศไทย


เมื่อค่ำวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ ฮะกีมี กรรมการและรักษาการประธานคณะกรรมการธนาคาร พร้อมด้วยนายพรเลิศ ลัธธนันท์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ให้เกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยงละศีลอด (Iftar Dinner) แก่คณะทูตประเทศมุสลิมประจำประเทศไทย ตลอดจนผู้นำศาสนา นักวิชาการอิสลาม ซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธาน เพื่อร่วมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารกับประชาคมมุสลิม ในช่วงเดือนรอมฎอนเดือนอันประเสริฐ

และในโอกาสนี้ นายนิพนธ์ ฮะกีมี ได้มอบเงินสนับสนุนร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงละศีลอดในครั้งนี้ โดยมี นายสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง เขตสวนหลวง

7 views
bottom of page