top of page
327304.jpg

SME D Bank เข้าแสดงความยินดี ‘เผ่าภูมิ โรจนสกุล’ รมช.คลัง  พร้อมเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐ หนุนเอสเอ็มอีไทยเติบโตยั่งยืนนายเดชา จาตุธนานันท์ ประธานกรรมการธนาคาร นายชยงการ ภมรมาศ ประธานกรรมการบริหาร นายประสิชฌ์ วีระศิลป์ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ SME D Bank พร้อมทำหน้าที่เป็นกลไกลสำคัญของภาครัฐ ในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผ่านกระบวนการ “เติมทุนคู่พัฒนา” พาเข้าถึงแหล่งเงินทุน เสริมสภาพคล่องธุรกิจ ควบคู่กับการพัฒนา ยกระดับกิจการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเดินหน้าสู่ความสำเร็จ เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 25671 view

Comments


bottom of page