top of page
327304.jpg

เริ่มแล้วโครงการประกวด GSB สุด ยอด SMEs Startup ตัวจริง ปี 6


เริ่มแล้วโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปี 6 อัดฉีดเพิ่มทุนประเดิม รวมมูลค่ากว่า 3 ลบ. พร้อมเปิดตัว 10 กูรูคนรุ่นใหม่แนะแนวธุรกิจ

ออมสินเปิดตัวโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปี 6 ภายใต้แนวคิด SMEs Startup Wow! “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” อัดฉีดทุนประเดิมมากขึ้น มูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท สร้างมิติใหม่จัด 10 กูรูธุรกิจคนรุ่นใหม่ร่วมให้คำป รึกษาตลอดโครงการ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ หมดเขตส่งแผนงาน 10 ส.ค.ศกนี้

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้เปิดตัวโครงการ ประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้แนวคิด SMEs Startup Wow! “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อเป็นเวทีสนับสนุนให้คนรุ่น ใหม่ SMEs หรือStartup ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี นำเสนอแนวคิดธุรกิจที่มีความโดด เด่น แตกต่าง สร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจ เพื่อชิงเงินทุนประเดิมมูลค่ารว มกว่า 3,000,000 บาท เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ไ ปจนถึงวันที่ 10 สิงหาคม และมีกำหนดวันนำเสนอผลงานและปร ะกาศผลรอบชิงชนะเลิศปลายเดือนตุ ลาคม 2561 ซึ่งในปีนี้ นอกจากจะมีการเพิ่มทุนประเดิม หรือเงินรางวัลมากขึ้นแล้ว ยังมีการคัดเลือก สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง หรือแบ่งประเภทสายงานธุรกิจให้มีความชัดเจนและบูรณาการมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ด้านนวัตกรรมต้นแบบ (Prototype) และแนวคิดนวัตกรรม (Idea) เป็นต้น

“โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้แนวคิด SMEs Startup Wow! “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” เป็นเวทีแห่งโอกาสที่ธนาคารออมสิ นมุ่งส่งเสริมให้โอกาสคนรุ่ นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจ ที่มีความโดดเด่น แตกต่าง นำเสนอแผนงานเข้ามา เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเพิ่มโ อกาสในการต่อยอดธุรกิจ โดยธนาคาร ออมสินพร้อมส่งเสริมทุกด้าน ทั้งการเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ ธุรกิจ สนับสนุนองค์ความรู้ที่จะได้รับ จากการสัมมนาให้ความรู้ทางธุรกิ จ มีการจัดบิสนิเนส แมทชิ่ง ที่อาจนำไปสู่การจับมือทางธุรกิ จ ไปจนถึงการร่วมลงทุนผ่าน VC (Venture Capital) ของธนาคารฯ ที่พร้อมสนับสนุนด้านสินเชื่ออย่ างเต็มที่ นับเป็นการสนองนโยบายที่รัฐบาลม อบหมายให้เป็นหน่วยงานที่ช่วยเห ลือดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจราย กลางและรายย่อย หรือ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อความแข็งแรงที่จะสามารถแข่ งขันในตลาดได้ ทั้งนี้ จากการรวบรวมสถิติจาก 5 ปีที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้สมัครทั่วป ระเทศรวมแล้วกว่า 6,127 ทีม คิดเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า13,342 คน และมีผู้ที่สนใจติดตามโครงการมา กกว่า 107,000 คน และตัวเลขจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป ” ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าว

โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปีที่ 6 มีรางวัลเป็นทุนประเดิมมูลค่ารวมสูงถึง 3,000,000 บาท ประกอบด้วย ผลงานชนะเลิศ ได้รับเงินทุนประเดิม 1,000,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานละ 500,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานละ 200,000 บาท รางวัลชมเชย 7 ผลงาน ซึ่งปีนี้มีการเพิ่มทุนประเดิมเป็นผลงานละ 100,000 บาท (จากเดิม 50,000 บาท) ส่วนผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 100 ผลงาน ได้รับทุนประเดิมผลงานละ 5,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มรางวัลพิเศษอีกสำหรับปีนี้ คือ ผลงานสุดยอดนวัตกรรมต้นแบบ (Prototype) จำนวน 3 ผลงาน ผลงานละ 50,000 บาท และ ผลงานสุดยอดแนวคิดทางด้านนวัตกรรม (Idea) 3 ผลงาน ผลงานละ 30,000 บาท

นอกจากเงินทุนที่จะนำไปต่อยอดธุ รกิจ รวมถึงการอบรมความรู้ทางธุรกิจ สำหรับผู้เข้ารอบ 100 ผลงาน และการติวเข้มสำหรับผู้เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย (Guru Coaching 1 กูรูต่อ 1 ทีม) ซึ่งทั้ง 10 ทีมยังจะได้เข้าร่วมโปรแกรมเดิน ทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และเตรียมค วามพร้อมในเป็นผู้ประกอบการต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูล หรือดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร หรือติดตามความเคลื่อนไหวโครงการประกวดได้ที่ www.gsb100tomillion.com หรือ www.facebook.com/gsb100tomillion ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 092 247 0426-8

8 views
bottom of page