top of page
312345.jpg

กดเงินไม่ใช้บัตร ที่ตู้เอทีเอ็มกรุงศรีทั่วประเทศ ฟรี!


กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เปิดตัวบริการ Krungsri Cardless บริการกดเงินไม่ใช้บัตรให้ลูกค้าใช้มือถือถอนเงินสดได้สะดวกและง่าย ไม่ต้องใช้บัตร ที่เครื่อง Krungsri ATM ทุกเครื่องทั่วประเทศ ฟรี! ไม่คิดค่าธรรมเนียม เพียงโหลด กรุงศรี โมบาย แอปพลิเคชั่น หรือ KMA นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า Krungsri Cardless บริการกดเงินไม่ใช้บัตร เป็นบริการที่อำนวยความสะดวก ให้ลูกค้าใช้มือถือถอนเงินจากบัญชีตนเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต เพียงใช้รหัสถอนเงินจาก KMA ถอนเงินที่เครื่อง Krungsri ATM กว่า 6,500 เครื่องทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ในช่วงนี้ Krungsri Cardless นอกเหนือจากจะส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าแล้วยังตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มทางการเงินที่สำคัญของกรุงศรี โมบาย แอปพลิเคชั่น อย่างชัดเจน ลูกค้าที่มี KMA สามารถถอนเงินได้ง่ายๆ เพียงล็อคอิน (Login) เข้า KMA และกดที่ไอคอน กดเงินไม่ใช้บัตร (Krungsri Cardless) เลือกบัญชีที่ต้องการถอนเงินและระบุจำนวนเงิน จากนั้นลูกค้าจะได้รับรหัสถอนเงินจำนวน 6 หลัก ซึ่งมีอายุการใช้งาน 5 นาที และนำรหัสดังกล่าวไปถอนเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มกรุงศรีทุกตู้ ทั่วประเทศ ถอนได้สูงถึง 30,000 บาทต่อครั้ง และสูงถึง 100,000 บาทต่อวัน ลูกค้าที่สนใจสามารถสมัครใช้งาน KMA หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Krungsri Cardless บริการกดเงินไม่ใช้บัตร ได้ที่ 1572

10 views
bottom of page