รายชื่อบู๊ธ


 1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

 2. ธนาคารออมสิน

 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 5. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)

 6. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

 7. ธนาคารกรุงเทพ และบริษัทในเครือ

 8. ธนาคารกสิกรไทย และบริษัทในเครือ

 9. ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในเครือ

 10. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบริษัทในเครือ

 11. บลจ.ทหารไทย

 12. บล.หยวนต้า

 13. บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (บสก)

 14. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร)

 15. บริษัท ไทยประกันชีวิต

 16. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต

 17. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต

 18. บริษัท กรุงไทยแอกซ่า

 19. บริษัท ทิพยประกันชีวิต

 20. บริษัท ทิพยประกันภัย

 21. บริษัท FWD ประกันชีวิต

 22. บริษัท ทรีด้อม (ประเทศไทย) จำกัด

 23. ME by TMB

 24. บริษัท บัตรกรุงไทย (KTC)

 25. ธนาคารซิตี้แบงก์

 26. FINNOMENA

 27. Talent Detective

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.facebook.com/smartmoneyevent

164 views0 comments

Recent Posts

See All

บ้านปู ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากนักลงทุนปิดการขายหุ้นกู้...มูลค่ารวม 16,000 ล้านบาท

กรุงเทพฯ 4 สิงหาคม 2564 : บมจ.บ้านปู หรือ BANPU ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู