top of page
347550.jpg

ทีเอ็มบี ผนึก ไอเอ็นจี แบงก์กิ้ง เอเชีย หนุนกลุ่มลูกค้าขนาดกลางเติบโตต่างประเทศ


ทีเอ็มบี และ ไอเอ็นจี แบงก์กิ้ง เอเชีย สนับสนุนโอกาสการเติบโตก้าวกระโดดของกลุ่มลูกค้าขนาดกลางของไทยด้วยการควบรวมและซื้อกิจการในต่างประเทศ (Cross Border Merger and Acquisitions: M&A) โดยทีเอ็มบีมีความพร้อมด้านการเข้าใจความต้องการ และเห็นโอกาสการเติบโตของลูกค้าโดยเฉพาะในต่างประเทศ ผสานกับ ไอเอ็นจี แบงก์กิ้ง เอเชีย ที่มีความแข็งแกร่ง ความเชี่ยวชาญ และเครือข่ายทางธุรกิจระดับโลก ได้จัดทีมงานวาณิชธนกิจพร้อมให้คำปรึกษาลูกค้าธุรกิจอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์หาโอกาส การเจรจา จนถึงการสนับสนุนการเงิน เพื่อต่อยอด เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และประสบความสำเร็จสูงสุด

นายเสนธิป ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การลงทุนกิจการในต่างประเทศของธุรกิจขนาดกลางของไทย เป็นความ ท้าทายและโอกาสที่น่าสนใจ สำหรับบริษัทฯ ที่มีศักยภาพในการแข่งขันและมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยจากปัจจัยภายในประเทศที่เศรษฐกิจยังอยู่ในช่วงชะลอตัว ทำให้อัตราการเติบโตมีจำกัด ในขณะที่อัตราการเติบโตของตลาดต่างประเทศหลายตลาดสูงกว่าไทยมาก ดังนั้นการลงทุนซื้อกิจการในต่างประเทศ เพื่อเป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีความรู้ ตลาดวัตถุดิบ ฐานการผลิต จะช่วยยกระดับธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ทั้งขยายตลาดเพื่อเติบโตอย่างก้าวกระโดด หรือลดต้นทุน ได้องค์ความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันหรือกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดในประเทศ โดยกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง สามารถพุ่งเป้าการซื้อ หรือควบรวมกิจการในกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี (CLMV) ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว หรือตลาดจีน อินเดีย ที่มีศักยภาพมหาศาล”

อย่างไรก็ตาม การลงทุนซื้อหรือควบรวบกิจการในต่างประเทศมีความท้าทาย และซับซ้อนมากกว่าการควบรวมกิจการในประเทศอยู่หลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การเข้าใจตลาดที่เราไม่คุ้นเคย และการแข่งขัน กฎหมายต่างๆ ที่มีความเฉพาะตัว ทั้งกฎหมายภาษี แรงงาน การผูกขาด ไปจนถึงการพิจารณาผลกระทบจากการลงทุนทางบัญชีและภาษี จึงทำให้ปัจจุบันการควบรวมและซื้อกิจการในต่างประเทศของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางของไทยยังมีไม่มากนัก เพราะติดขัดในเรื่องมองหากิจการที่เหมาะสม การขาดความชำนาญในด้านการประเมินมูลค่าและความเสี่ยงของกิจการ การขาดความรู้และประสบการณ์ในประเทศที่จะไป และข้อจำกัดในการบริหารกิจการที่ลงทุนไปภายหลังจากการลงทุนเสร็จสิ้น

“ทั้งนี้ ทีเอ็มบี และ ไอเอ็นจี แบงก์กิ้ง เอเชีย ในฐานะพันธมิตรที่มีเครือข่ายและมีประสบการณ์ด้านการซื้อหรือควบรวบกิจการในต่างประเทศมองว่า ธุรกิจขนาดกลางของไทยมีศักยภาพและมีโอกาสได้ประโยชน์จากการลงทุนในกิจการต่างประเทศได้อีกมาก หากสามารถบริหารกระบวนการเลือกกิจการ การวิเคราะห์โอกาสที่เหมาะสม และการปิดความเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งทั้ง ทีเอ็มบี และ ไอเอ็นจี แบงก์กิ้ง เอเชีย มีความพร้อมในการให้คำปรึกษา และสนับสนุนบริษัทไทยในการลงทุนซื้อหรือควบรวมกิจการในต่างประเทศอย่างครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การหาโอกาส การวิเคราะห์ การเจรา และแหล่งเงินทุน” นายเสนธิป กล่าว

โดย ทีเอ็มบี และ ไอเอ็นจี แบงก์กิ้ง เอเชีย ได้จัดงาน “Hunting Grounds Beyond the Comfort Zone” เพื่อให้ความรู้ เปิดวิสัยทัศน์ด้านการลงทุนซื้อหรือควบรวบกิจการในต่างประเทศ ทั้งโอกาสและอุปสรรคให้กับเจ้าของธุรกิจขนาดกลาง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และหัวหน้าสายงานการเงินและบริหารเงินลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Current Global and Regional Economic Trends Driving M&A Flow” ต่อด้วยเสวนาความรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และผู้เชี่ยวชาญระดับเอเชียด้านการซื้อและควบรวมกิจการในต่างประเทศ ได้แก่ Mr. Michael Niederberger, Managing Director, Head of Corporate Finance, Asia ING Bank N.V., Mr. Thiam Kit Lee, Managing Director, Asia ING Bank N.V., Mr. Yeap Swee Chuan, President & CEO, บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ซึ่งทีเอ็มบี ได้ช่วยเป็นที่ปรึกษาการซื้อกิจการในอินเดียเมื่อต้นปีที่ผ่านมา นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ Partner บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี้ จำกัด และนายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารวาณิชธนกิจ ทีเอ็มบี

 

39 views
bottom of page