top of page
347550.jpg

SME Bank พร้อมช่วยเยียวยาแรงงานต่างชาติ...


เผยจัดระเบียบใหม่แรงงานต่างชาติกระทบธุรกิจ/อุตสาหกรรม SME ถ้วนหน้า ส่วนใหญ่ต้องพึ่งแรงงานต่างด้าวมายาวนาน จนกลายเป็นเรื่องปกติของเมืองไทย เมื่อมีการสังคายนายกเครื่องใหม่ย่อมกระเทือนบ้าง SME Development Bank อาสาเยียวยาช่วยเหลือออกเงินค่าตีทะเบียน+ค่าใช้จ่ายหัวละ 2-3 หมื่นบาท แถมเบิกเงินได้ไวเพราะมีเงินจากกองทุน 38,000 ล้านเหลืออยู่ พร้อมช่วยเหลือทุกกลุ่ม คิดดอกถูกกับให้ผ่อนยาว 7 ปี ขอให้รีบมาหาไวๆ ช้าอาจหมดได้ เนื่องเพราะความต้องการสูงมาก

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Development Bank กล่าวในรายการ “เซียนเศรษฐกิจ” จัดโดยกองบรรณาธิการ “ดอกเบี้ยธุรกิจ” ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ SME Development Bank ดูแลเรื่อง SME ที่ได้รับผลกระทบจากพ.ร.ก.แรงงานต่างชาติอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังได้ทำงานกับเครือข่ายของ SME Development Bank โดยมีการเซ็นสัญญา MOU ร่วมกับสมาคม, สมาพันธ์ หรือ ชมรม SME ที่มีเครือข่ายอยู่ประมาณ 180 องค์กร ด้วยการประสานงานเต็มที่กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเยียวยาบรรเทาปัญหาเรื่องนี้ แม้ว่ารัฐบาลจะมีการช่วยผ่อนปรนออกไปอีก 6 เดือน แต่ก็ยังมีผลกระทบตามมาเพราะเรื่องแรงงานต่างชาติเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เช่น ลูกจ้างต่างชาติมีใบอนุญาตแต่ผิดนายจ้าง หรือนายจ้างอาจมีใบอนุญาตลูกจ้างต่างชาติแต่ลูกจ้างต่างชาติไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ทำให้ต้องไปดำเนินการให้ถูกต้อง

นายมงคลเปิดเผยมาตรการความช่วยเหลือของ SME แบงก์ว่า ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ทางกระทรวงอุตสาหกรรม, สสว. และ SME Development Bank ได้ผนึกกำลังตั้งกองทุนขึ้นมาโดยมีเงินกองทุนประมาณ 38,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือ SME ทุกกลุ่ม โดยให้ SME สามารถแข่งขันได้ เพราะรู้ว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ต้องมีการปรับตัว อย่างกลุ่มที่ 1 ได้รับผลกระทบอาจจะมีประวัติการชำระหนี้ไม่ดีหรือเป็น NPL แล้ว แต่กองทุนนี้จะมีเงินช่วยพลิกฟื้นหรือฟื้นฟูประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยจะปล่อยให้กู้ต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย 0% 7 ปี กลุ่มที่ 2 เรียกว่ากองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ โดยลงไปในพื้นที่และให้แต่ละจังหวัดพยายามคัดสรรกิจการที่เตรียมยกระดับหรือเตรียมปรับปรุงให้เป็น 4.0 คือ สร้างมูลค่าเพิ่มโดยมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามา กลุ่มนี้จะคิดดอกเบี้ย 1% 7 ปี หรือ กลุ่มที่ 3 จะเป็นกลุ่ม Start Up และ กลุ่มที่อยากจะปรับเปลี่ยนหมุนเวียน โดยใช้ชื่อกองทุน Transformation Loan ซึ่งทาง SME Development Bank มีเงินจำนวน 15,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย 3% 3 ปีแต่ผ่อนได้ถึง 7 ปี ซึ่งผ่านไปแล้ว 2 เดือนถือว่ากองทุนทุกกลุ่มได้กระแสตอบรับดีมาก โดยมีใบคำขอกู้เข้ามาถึง 24,000 ล้านบาท ปัจจุบันได้อนุมัติอย่างรวดเร็วไปแล้ว 7,000 ล้านบาท

“จำนวนเงิน 38,000 ล้านบาท จากประสบการณ์ดั้งเดิมจะไม่ได้ช่วยเรื่องเงินอย่างเดียว จากคำขอที่เข้ามามีเพียงเรื่องสินเชื่อ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด SME เหมือนไม้อ่อน จะยืนได้หรือแข็งแรงได้จะต้องมีไม้ค้ำยัน จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณอีกก้อนหนึ่งมาช่วยพัฒนา SME ทางด้านการตลาด การจัดการ และ การผลิต เพื่อให้มีมาตรฐานคุณภาพ หรือใช้แรงงานน้อยลง เพื่อให้เพิ่มกำไร ปรับราคาขายได้ รวมถึงเทคโนโลยีที่จะเข้ามาปรับกระบวนการธุรกิจหรือรูปแบบการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี จึงไม่ได้ให้เรื่องเงินอย่างเดียวแต่ให้โครงการพัฒนามาตรการควบคู่ไปด้วย”

นายมงคลกล่าวและยอมรับว่าเรื่องพ.ร.บ.แรงงานต่างชาติส่งผลเกือบกระทบ SME เกือบทุกราย เพราะทุกรายมีแรงงานต่างชาติทำงานอยู่ โดยเฉพาะธุรกิจการผลิตและการบริการจะได้รับผลกระทบมาก ส่วนธุรกิจขายส่งที่ซื้อมาขายไปได้รับผลกระทบน้อยแต่ยังต้องพึ่งแรงงานต่างชาติ จนกลายเป็นเรื่องปกติของเมืองไทยที่ทำกันมานานหลายปีแล้ว

“จำนวนเงิน 38,000 ล้านบาทในกองทุน จะรวมไปถึงการปล่อยสินเชื่อให้กับนายจ้างที่ต้องใช้เงินเพื่อดำเนินการตีทะเบียนลูกจ้างต่างชาติ โดยแรงงานต่างชาติต้องมีค่าใช้จ่ายต่อคน 20,000 - 30,000 บาท การเข้ามาขอกู้สามารถผ่อนจ่ายได้ถึง 7 ปี โดยเฉลี่ยธุรกิจ SME มีแรงงานต่างชาติ 10 คนก็ต้องใช้เงิน 200,000 - 300,000 บาท ทาง SME Development Bank ยินดีช่วยเหลือและเบิกจ่ายให้ไวเพื่อให้การดำเนินงานไม่ติดขัดและขาดช่วง นายจ้าง หรือ ธุรกิจ SME ที่สนใจจะทำเรื่องขอกู้ก็สามารถติดต่อได้ที่โทร 1357 หรือเข้าไปดาวน์โหลดใบคำขอการโอนออนไลน์ที่ เฟซบุ๊ค SME Development Bank เมื่อใบคำขอออนไลน์เข้ามาที่แบงก์ จะให้สาขาแบงก์ที่ใกล้บ้านติดต่อกลับไป ทางแบงก์ก็พยายามช่วยเหลือทั้งทางด้านการเงินและด้านอื่นให้ทันท่วงที”

12 views
bottom of page