ไทยคมรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2564

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 2/2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564


บริษัทรายงานรายได้การขายและการให้บริการสำหรับไตรมาส 2/2564 รวมทั้งสิ้น 796 ล้านบาท ลดลง 8.9% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2563 ที่ 873 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ที่ลดลงของการให้บริการดาวเทียม อันเนื่องมาจากลูกค้ามีการใช้งานลดลง ประกอบกับการแข่งขันด้านราคา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2564 รายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น 1.0% จาก 788 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้งานดาวเทียมทั่วไปของลูกค้าในต่างประเทศ


บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับไตรมาส 2/2564 จำนวน 41 ล้านบาท ลดลงจากผลกำไรสุทธิในไตรมาส 2/2563 จำนวน 498 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ที่ลดลง ประกอบกับในไตรมาสที่ 2/2563 มีการรับรู้รายการพิเศษจากเงินชดเชย ทั้งนี้ผลกำไรสุทธิในไตรมาสนี้ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับผลกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2564 จำนวน 111 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้นและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง


ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 อัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียมแบบทั่วไปซึ่งประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 อยู่ที่ระดับ 63.7% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2564 ที่ 63.6% สำหรับการให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 มีอัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียม อยู่ที่ระดับ 18.1% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบ ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 ที่ระดับ 18.0%


นอกจากนี้ บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จำกัด (TCSC) ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อเข้ายื่นความจำนงในการประมูลสิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยเป็นผู้ยื่นความจำนงแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมดาวเทียมเพิ่มขึ้น กสทช. จึงขยายระยะเวลาแสดงความจำนงและการเข้าประมูลสิทธิออกไปประมาณ 1 เดือน โดยกำหนดวันประมูลเป็นวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทยังคงยืนยันเจตจำนงค์เดิมในการเข้าประมูลสิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมจาก กสทช. และเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่ยาวนานจะช่วยให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ และพร้อมที่จะส่งเสริมธุรกิจดาวเทียมของประเทศไทยให้แข็งแกร่งพร้อมรับความต้องการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น


ในส่วนของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี) ในประเทศลาว มีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระบบรวมทั้งสิ้น 1.76 ล้านราย โดยมีระดับจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 2/2563 จำนวน 1.51 ล้านราย

3 views0 comments

Recent Posts

See All

ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ กำไรฉลุย จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.10 บาทต่อหุ้น วันที่ 21 ต.ค. นี้

ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ กำไรฉลุย จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.10 บาทต่อหุ้น วันที่ 21 ต.ค. นี้ ลุยปรับโครงสร้าง ANI รองรับธุรกิจตัวแทนสายการบินระดับภูมิภาค นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพ

TPCH ออกหุ้นกู้มูลค่า 1,500 ลบ. เรทติ้งระดับ BBB ผลตอบแทน 4.50% ต่อปี-เปิดขาย 27-29 ก.ย.นี้

TPCH ออกหุ้นกู้มูลค่า 1,500 ลบ. เรทติ้งระดับ BBB ผลตอบแทน 4.50% ต่อปี-เปิดขาย 27-29 ก.ย.นี้ เตรียมนำเงินไปลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าฯ หนุนอนาคตโตยั่งยืน บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) เสนอขายหุ้นกู้วงเง

TACC รุกตลาดกาแฟ เติมเต็มธุรกิจผนึกกำลังกับ “BONCAFÉ” เซ็นสัญญา MOU

TACC รุกตลาดกาแฟ เติมเต็มธุรกิจ ผนึกกำลังกับ “BONCAFÉ” เซ็นสัญญา MOU เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ บมจ.ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ (TACC) เดินหน้าเพิ่มศักยภาพความเป็น Tea and Coffee Creat