Search

กิมเอ็งแนะ "เลี่ยงหุ้นแบงก์" จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในเชิงลบ


นายธีรเศรษฐ์ พรหมพงษ์ นักกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประเมินว่าผลกระทบที่มีต่อนโยบายใหม่ จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกคำสั่ง ธนาคารพาณิชย์จัดทำแผนบริหารจัดการเงินกองทุนในระยะเวลา 1-3 ปี พร้อมกับงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2563 และห้ามซื้อหุ้นคืนหรือไถ่ถอนตราสารหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 หรือชั้นที่ 2 ก่อนครบกำหนด

การออกมาตรการเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์รักษาระดับเงินกองทุนให้เข้มแข็งและควบคุมให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างระมัดระวังมากขึ้น สะท้อนมุมของของแบงก์ชาติที่ประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังแย่กว่าที่คาดไว้ บวกกับมีความกังวลต่อผลของมาตรการต่างๆ ที่มีออกมาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาลูกหนี้ช่วงก่อนหน้านี้ อาจส่งผลกระทบต่อสถานะเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งประเมินว่าผลจากมาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้ กดดัน Sentiment ตลาดหุ้นไทยในภาพรวม จากการส่งสัญญาณของแบงก์ชาติสะท้อนมุมมองที่เปลี่ยนไปในเชิงลบต่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจ บวกกับการเข้าแทรกแซงของผู้กำหนดนโยบายที่เป็นปัจจัยลบที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ กระทบเชิงลบมากกว่าต่อธนาคารพาณิชย์ที่จ่ายปันผลระหว่างกาล โดยปกติธนาคารพาณิชย์ ที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ได้แก่ BAY, BBL, KBANK, KKP, SCB (ส่วน TCAP ที่ถือหุ้น TMBThanachat ที่ 20.4% หลังควบรวมระหว่าง TMB และ TBANK ไม่อยู่ภายใต้การกำกับของแบงก์ชาติ) โดยคาดว่าปันผลระหว่างกาลที่จะหายไปรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 1.43 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปี 2563

สำหรับ SET Banking ลดลงประมาณ 1.15% และสำหรับ SET ลดลงเล็กน้อยประมาณ 0.1% อีกทั้งยังอาจเกิด Sector Rotation สู่หุ้นขนาดใหญ่/ปันผลสูงกลุ่มอื่นแทน ดัชนีหุ้นกลุ่มธนาคาร ปัจจุบัน (19 มิ.ย.) ปิดที่ 304.21 จุด ปรับตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 23 มี.ค. ที่ 235.81 จุด ประมาณ 29% ถือเป็นจุดที่นักลงทุนบางกลุ่มมีกำไรซึ่งพบว่าเม็ดเงินที่ไหลเข้ามา ในช่วงเวลาดังกล่าวมาจากนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 5.8 หมื่นล้านบาท และโดยส่วนใหญ่คือกองทุนรวมในประเทศที่โดยปกติจำเป็นต้องปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นปันผลเป็นกลุ่มที่มีโอกาสสูงที่จะสลับเข้าซื้อหุ้น High Yield อื่นทดแทนเงินปันผลกลุ่มธนาคารที่หายไป โดยเงื่อนไขที่น่าจะถูกเข้าซื้อคือมีอัตราการจ่ายปันผลระหว่างกาลสูงเทียบเคียงกับระดับ 1.15% ของกลุ่มธนาคารและแนวโน้มกำไร 2H63 ฟื้นตัวหรือดีต่อเนื่อง

คำแนะนำในเชิงกลยุทธ์ 1. เลือกลงทุนสลับกลุ่ม หุ้น Big Cap ปันผลระหว่างกาลสูง แนวโน้มกำไร 2H63 ดี เป้าหมายการสลับกลุ่มเข้าซื้อของนักลงทุนสถาบันฯ เลือก INTUCH, SCC, PTTGC, CPF 2. กลุ่มธนาคาร : เลี่ยงการลงทุน จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในเชิงลบ บวกกับการเข้าแทรกแซงของแบงก์ชาติ ที่จะลดทอนความน่าสนใจในมุมมองนักลงทุนต่างชาติเมื่อเทียบกับภูมิภาค

For advertising please call: 02-2534691