top of page
327304.jpg

กรุงศรี จับมือเน็คซ์ แคปปิตอลประเดิมดีลสินเชื่อระยะยาวอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR รายแรกของไทย


กรุงศรี ขานรับนโยบายธปท. จับมือเน็คซ์ แคปปิตอล

ประเดิมดีลสินเชื่อระยะยาวอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR รายแรกของไทย

กรุงเทพฯ (9 กรกฎาคม 2564)กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ร่วมกับบริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประเดิมดีลสินเชื่อระยะยาวอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เป็นรายแรกในประเทศไทย พร้อมทำสัญญาธุรกรรมอนุพันธ์แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR (OIS) เพื่อสนับสนุนธุรกิจในการบริหารความเสี่ยง และควบคุมต้นทุนทางการเงิน รวมทั้งขานรับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในการยกระดับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของไทย

นายประกอบ เพียรเจริญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรีได้ร่วมกับบริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประเดิมดีลสินเชื่อระยะยาว อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR วงเงินมูลค่า 500 ล้านบาท พร้อมด้วยการทำสัญญาธุรกรรมอนุพันธ์อ้างอิง THOR ซึ่งนับว่ากรุงศรีประสบความสำเร็จในการทำธุรกรรมแรกของประเทศในการให้สินเชื่อระยะยาวอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR นับตั้งแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการริเริ่มแผนพัฒนาอัตราดอกเบี้ย THOR (Thai Overnight Repurchase Rate) ขึ้นเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของไทย เพื่อรองรับการยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารในกรุงลอนดอน (LIBOR) และอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลอยตัวสำหรับการกู้ยืมเงินบาท (THBFIX) โดยตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยจะยุติการทำธุรกรรมใหม่ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THBFIX ทั้งสินเชื่อ และตราสารหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา”

นายเคนอิจิ นิชิอิ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงนโยบายนี้ว่า “อัตราดอกเบี้ย THOR เป็นการใช้อัตราดอกเบี้ยระยะข้ามคืน ทำให้มีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ โดยการคำนวณจากธุรกรรมกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงทำให้ได้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือและลดความเสี่ยงในการถูกบิดเบือนจากการคำนวณ จึงช่วยสะท้อนภาวะตลาดการเงินของประเทศไทยที่แท้จริง และมีความผันผวนน้อยเมื่อเทียบกับ THBFIX นอกจากนั้น อัตราดอกเบี้ย THOR ยังมีทิศทางที่สอดคล้องกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย โดยกรุงศรีมีความตั้งใจในการสนับสนุนธุรกรรมที่ใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในการสร้างเสถียรภาพตลาดการเงินของประเทศ พัฒนาการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและร่วมเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนตลาดเงินไทยให้มีศักยภาพ รวมทั้งจะมีการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆที่หลากหลายออกมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตเพื่อขานรับนโยบายนี้”

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของตลาดการเงินไทยตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การทำสัญญาอนุพันธ์ในครั้งนี้ ก็สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงินของบริษัท และเป็นส่วนหนึ่งในการไปสู่เป้าหมายของการเติบโตที่ยั่งยืน”

นางอลิศรา มหาสันทนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ความเห็นว่า "ความริเริ่มในการทำธุรกรรมสินเชื่ออ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย THOR รวมถึงการทำธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยระหว่างธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของผู้ร่วมตลาดและนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญของตลาดการเงินไทยในการพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ซึ่งจะเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงหลักทดแทนอัตราดอกเบี้ย THBFIX ในอนาคต โดย ธปท. ขอชื่นชมและขอบคุณธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล ที่ให้ความร่วมมือกับ ธปท. เป็นอย่างดีในการสร้างสภาพคล่อง และส่งเสริมการใช้อัตราดอกเบี้ย THOR โดยเฉพาะสินเชื่อระยะยาวอ้างอิง THOR ธุรกรรมแรกของไทย และ ธปท. หวังว่าตลาดการเงินไทยจะมีการทำธุรกรรมการเงินอ้างอิง THOR อย่างแพร่หลายต่อไป”

13 views

Comments


bottom of page