top of page
327304.jpg

กรุงศรีคืบหน้าปล่อยกู้ซอฟต์โลนแบงก์ชาติจำนวน 9.3 พันล้านบาท ช่วยลูกค้า SME กว่า 4,500 ราย ฝ่าวิกฤต


กรุงศรีคืบหน้าปล่อยกู้ซอฟต์โลนแบงก์ชาติจำนวน 9.3 พันล้านบาท ช่วยลูกค้า SME กว่า 4,500 ราย ฝ่าวิกฤตโควิด-19

กรุงเทพฯ (26 มิถุนายน 2563) – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เผยความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ผ่านการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือลูกค้าจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยล่าสุด กรุงศรีได้ให้สินเชื่อดังกล่าวเป็นจำนวน 9,300 ล้านบาท แก่ลูกค้า SME มากกว่า 4,500 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าในยามวิกฤต ตอกย้ำเป้าหมายการเป็นธนาคารหลักสำหรับลูกค้าธุรกิจ SME ที่พร้อมช่วยเหลือลูกค้าทุกสถานการณ์ มาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินเพื่อให้สามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้

นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญก่อให้เกิดการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจไทยและเป็นกลุ่มลูกค้าที่กรุงศรีให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น กรุงศรีจึงได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ลูกค้าผู้ประกอบการ SME มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การยืดระยะเวลาชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย การปรับลดอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่ได้ดำเนินการร่วมกับธนาคารออมสิน นอกจากนี้ กรุงศรียังมีมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำตามโครงการช่วยเหลือลูกค้าจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยล่าสุดกรุงศรีให้สินเชื่อดังกล่าวแก่ลูกค้าผู้ประกอบการมากกว่า 4,500 ราย เป็นจำนวน 9,300 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 10% ของวงเงินปัจจุบันที่ ธปท.ให้แก่สถาบันการเงินต่างๆ นับเป็นการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพิ่มเติม หลังจากที่ได้ให้สินเชื่อโครงการดอกเบี้ยต่ำออมสินจำนวน 8,800 ล้านบาทในเดือนเมษายนที่ผ่านมา”

มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่กรุงศรีได้ให้การสนับสนุนนี้สอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ SME ล่าสุดที่กรุงศรีได้สำรวจเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อทราบสถานการณ์ที่ลูกค้าเผชิญและเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง เพื่อเร่งนำเสนอมาตรการช่วยเหลือต่างๆ อย่างต่อเนื่องได้ตรงจุดและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยผู้ประกอบการ 70% คาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน โดยเฉพาะวงเงินสินเชื่อใหม่และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

จากการสำรวจความเห็นของผู้ประกอบการ SME  จำนวน 297 ราย ยังพบว่าผู้ประกอบการ 89% ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยส่วนใหญ่มีรายได้ปรับลดลงมากกว่า 40% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และผู้ประกอบการ 43% ไม่ได้มีแผนรับมือผลกระทบในทันที ขณะที่ผู้ประกอบการ 26% กำลังดำเนินการขยายธุรกิจในช่องทางออนไลน์ และ 17% ได้ดำเนินการปรับลดต้นทุนเพื่อรับมือกับวิกฤตดังกล่าว นอกจากนี้ ผลสำรวจพบว่า ผู้ประกอบการ 67% ปรับแผนธุรกิจเพื่อรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบจัดการภายในองค์กรและการพัฒนาโมเดิลธุรกิจใหม่ให้เป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น และผู้ประกอบการ 53% ได้มีการใช้เทคโนโลยีมาปรับปรุงในด้านการขายและกลยุทธ์การตลาดผ่านทางดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง รวมทั้งการขยายธุรกิจไปยังอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) และแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น

“นอกจากมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของแบงก์ชาติที่ยังเปิดดำเนินอยู่จนถึงสิ้นปีนี้ กรุงศรียังคงมุ่งเน้นการเป็นธนาคารหลักสำหรับลูกค้า SME ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการต่างๆ ที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนื่องจากลูกค้ามีการใช้การรับ-จ่ายเงินทาง mobile banking หรือ internet banking มากขึ้น หรือ การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า ช่วยในการบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด เป็นต้น พร้อมกันนี้กรุงศรียังได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการจัดทีมผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ติดต่อพูดคุยเพื่อติดตามสถานการณ์กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนและนำเสนอบริการทางการเงินต่างๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า”  นายสยามกล่าวเพิ่มเติม

ลูกค้าผู้ประกอบการ SME ที่สนใจร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของ ธปท. สามารถติดต่อผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02626 2626

15 views

Comments


bottom of page