top of page
327304.jpg

เบี้ยประกันชีวิตปี 2563: หดตัวลงลึกต่อเนื่องจากปีก่อน ธุรกิจประกันเร่งปรับตัว ลดทุนประกันแผนหลัก

เบี้ยประกันชีวิตปี 2563: หดตัวลงลึกต่อเนื่องจากปีก่อน ธุรกิจประกันเร่งปรับตัว ลดทุนประกันแผนหลัก เพิ่มทุนประกันสุขภาพ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)


ประกันชีวิตเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดในช่วงที่ผ่านมา โดยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2563 นี้ ภาพรวมเบี้ยประกันชีวิตหดตัวลง -3.6% YoY และคาดว่าแนวโน้มทั้งปีนี้จะหดตัวลงติดต่อกันเป็นปีที่สองในกรอบ -2% ถึง -6% เนื่องจากเบี้ยรับรายใหม่มีความเสี่ยงที่จะหดตัวต่ำเป็นประวัติการณ์ที่ -10% ถึง -15% แม้ว่าเบี้ยปีต่ออายุน่าจะมีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้ก็ตาม


ปัจจัยลบจากเศรษฐกิจที่ลดทอนอำนาจซื้อ และความน่าสนใจในการซื้อประกันเพื่อออมที่ลดลงตามอัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ประกันหลักลงมาเหลือเพียงเฉลี่ย 1% เศษในปีนี้ จะยังเป็นโจทย์หลักที่จำกัดโอกาสการฟื้นตัวของธุรกิจประกันในระยะต่อไป ทำให้คาดว่าบริษัทต้องปรับปรุงขนาดทุนประกันของแผนประกันชีวิตสัญญาหลักให้เล็กลง ให้สอดคล้องกับกำลังซื้อและขยายโอกาสการเข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้น


นอกจากนี้ ในช่วงที่เหลือของปี คาดว่าเบี้ยประกันสุขภาพน่าจะปรับตัวดีขึ้นและผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาส 2/2563 เนื่องจากปัจจัยบวกของการเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีสำหรับการซื้อประกันสุขภาพเป็น 25,000 บาทต่อปี และการเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ของประเทศไทยในปีหน้า ตลอดจนความตื่นตัวในการซื้อประกันสุขภาพหลังสถานการณ์โควิด-19 ขณะที่บริษัทประกันชีวิตมุ่งปรับปรุงช่องทางขายและบริการผ่านดิจิทัลมากขึ้น เพื่อรองรับกระบวนการทำงานใหม่และวิถีชีวิตใหม่หลังโควิด ท่ามกลางความท้าทายในการขยายธุรกิจประกันชีวิตภายใต้ภาวะอัตราดอกเบี้ยที่คงทรงตัวต่ำต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 1-2 ปีข้างหน้า

14 views

Commentaires


bottom of page