CPNREIT ให้มั่นใจ ตั้งราคาเหมาะสม

CPNREIT ชี้แจงการกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนผ่านกระบวนการ Bookbuilding โดยราคาสุดท้ายจะสะท้อนราคาตลาด รวมทั้งได้พิจารณาเงินจ่ายผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งล่าสุดสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2563

นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า CPNREIT กำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) โดยผ่านกระบวนการสำรวจความต้องการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน (Bookbuilding) จากนักลงทุนสถาบันและนิติบุคคลที่เข้าร่วม เป็นราคาที่เหมาะสม


ซึ่งจะสะท้อนปัจจัยราคาตลาดของหน่วยทรัสต์ ณ ช่วงเวลา Bookbuild พ่วงปัจจัยการที่ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนไม่ได้รับเงินจ่ายผู้ถือหน่วย สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2563 (1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) ในอัตรา 0.2612 บาทต่อหน่วย

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ กล่าวว่า CPNREIT เป็นกองทรัสต์ชั้นนำและมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ใหญ่ที่สุดในกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีสภาพคล่องในการซื้อขายที่ดี โดยการเข้าลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติมของ CPNREIT ในโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง จะเพิ่มความมั่นคงของผลการดำเนินงานและเป็นการกระจายการลงทุนในโครงการศูนย์การค้าที่มีศักยภาพในทำเลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น การลงทุนในหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ เนื่องจากผลการดำเนินงานของ CPNREIT เริ่มฟื้นตัว ในขณะที่ราคาหน่วย CPNREIT ในตลาดขณะนี้ อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับราคาตลาดในช่วงก่อนเกิด COVID-19

2 views0 comments

Recent Posts

See All

บอร์ด TPIPP ไฟเขียวเสนอผู้ถือหุ้นจ่ายปันผลปี 63 อัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น

บอร์ด TPIPP ไฟเขียวเสนอผู้ถือหุ้นจ่ายปันผลปี 63 อัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น คิดเป็นประมาณ 6.3% เตรียมขึ้น XD 12 มี.ค.นี้ ถือเป็นหุ้นที่จ่ายผลตอบแทนดีอย่างสม่ำเสมอ สำหรับ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ หรือ TPIPP

โฮมโปร โชว์รายได้ปี 63 กวาด 61,748.99 ล้านบาท

โฮมโปร โชว์รายได้ปี 63 กวาด 61,748.99 ล้านบาท พร้อมแรงหนุนจากยอดขายออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้น บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ หรือ HMPRO เผยผลประกอบการปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้ และกำไรสุทธิจำนวน 61,748.99 ล้าน

'ส. ขอนแก่นฟู้ดส์' ประกาศงบปี 2563 ทำรายได้รวม 2,793.9 ล้านบาท

‘ส. ขอนแก่นฟู้ดส์’ ประกาศงบปี 2563 ทำรายได้รวม 2,793.9 ล้านบาท บอร์ดไฟเขียวประกาศจ่ายปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น รุกสร้างยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ ‘ส. ขอนแก่นฟู้ดส์’ หรือ SORKON รายงานผลดำเนินงานในปี 2563 ทำ

For advertising please call: 02-2534691