top of page
327304.jpg

TPCH ปลื้ม! หุ้นกู้ 1,500 ลบ. ขายเกลี้ยง สะท้อนนักลงทุนเชื่อมั่นพื้นฐานแกร่ง

TPCH ปลื้ม! หุ้นกู้ 1,500 ลบ. ขายเกลี้ยง

สะท้อนนลท. เชื่อมั่นพื้นฐานแกร่ง

เดินหน้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าฯ หนุนอนาคตมั่นคง

บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) สุดปลื้ม กระแสตอบรับหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เสนอขายให้กับสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่หมดเกลี้ยง ตอกย้ำนักลงทุนเชื่อมั่นปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มองเห็นศักยภาพการเติบโตก้าวกระโดด เดินหน้ารุกขยายโครงการโรงไฟฟ้าฯ ตามแผน หนุนผลงานเติบโตอย่างมั่นคง

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เปิดเผยว่า ผลการเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1 ปี 2564 มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ให้แก่ นักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 27-29 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยเปิดจองซื้อผ่าน 6 บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับผลตอบรับที่ดี และขายหมดเกลี้ยง ถือเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนในปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ และมองเห็นศักยภาพการเติบโตในอนาคต

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 อายุ 2 ปี 9 เดือนและครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระดับ 4.50 % ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB แนวโน้ม Stable จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

“ผลการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุน TPCH สะท้อนถึง ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนตั๋วแลกเงินที่ครบกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงนำไปใช้ลงทุนดำเนินงานในโครงการโรงไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ” นางกนกทิพย์กล่าว

ด้านนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH กล่าวว่า บริษัทฯ เตรียมพัฒนาและเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่มีศักยภาพสามารถสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง การเข้าลงทุนในแต่ละบริษัท จะเป็นในรูปแบบที่บริษัทฯ ลงทุนเองทั้งหมด หรือร่วมลงทุนกับพันธมิตร เพื่อให้การดำเนินการโรงไฟฟ้าได้รับประโยชน์สูงสุดในอนาคต


ปัจจุบัน TPCH มีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ดำเนินการ COD แล้ว จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวล CRB, MWE, MGP, TSG, PGP, SGP, PTG,TPCH 5,TPCH 1 และ TPCH 2 ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 106.8 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล แม่ลาน, โรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล บันนังสตา มีกำลังการผลิตรวม 6 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ บริษัทฯ เตรียม COD โรงไฟฟ้าขยะ สยาม พาวเวอร์ (SP) มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต์ ภายในไตรมาส 4/2564 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรวมให้ได้ตามแผนที่วางไว้ที่ 116.3 เมกะวัตต์ สนับสนุนการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง


4 views

Comments


bottom of page