top of page
327304.jpg

KISS พร้อมเข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ 19 ก.พ. นี้


KISS พร้อมเข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ 19 ก.พ.นี้

โชว์ศักยภาพมุ่งก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมความงามและสุขภาพของเอเชีย

พร้อมชูแผนลงทุนผลักดันการเติบโตยั่งยืนในอนาคต

‘บมจ.โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล’ หรือ KISS ผู้พัฒนานวัตกรรมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพที่มุ่งเน้นการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริงภายใต้แบรนด์ Rojukiss, PhDerma, Best Korea, Wonder Herb และ Sis2Sis พร้อมนำหุ้นเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก 19 ก.พ.นี้ ชูแผนลงทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงกว้างขวาง และเสริมความแข็งแกร่งช่องทางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีความงาม ก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมความงามและสุขภาพของเอเชีย ตั้งเป้าการเติบโตอย่างก้าวกระโดด มีรายได้แตะ 3,000 ล้านบาท ภายในปี 2567


นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KISS เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยใช้ชื่อย่อ ‘KISS’ หลังจากปิดการเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 152,641,600 หุ้น หรือ คิดเป็นไม่เกิน 25.4% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ที่ราคาเสนอขายสุดท้ายหุ้นละ 9.00 บาท ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนที่เชื่อมั่นในพื้นฐานทางธุรกิจและศักยภาพการเติบโตในอนาคต


ทั้งนี้ ด้วยวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจ ‘มุ่งก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านความงามและสุขภาพของเอเชีย’ (True Health and Beauty Company) บริษัทฯ มีแผนลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์พอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่และผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ใหม่เพื่อตอบโจทย์และขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมหลากหลาย โดยจะขยายไลน์สินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มความงามและสุขภาพอย่างครบวงจร (Health & Beauty) อาทิ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ Rojukiss และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวภายใต้แบรนด์ใหม่ Wonder Herb


ขณะเดียวกัน จะพัฒนาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี เครื่องมือวิเคราะห์สภาพผิว Mobile Skin Analysis เข้ามาช่วยผลักดันในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสภาพผิว โดยผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ทันทีผ่านการเชื่อมต่อช่องทาง E-commerce


นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ในการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและช่องทางการจำหน่ายตรงไปยังผู้บริโภค (Direct-to-consumer: D2C) รวมถึงการมุ่งส่งเสริมความแข็งแกร่งในตลาดอาเซียนผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่นชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในการทำตลาด โดยมุ่งเจาะตลาดอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพที่มีศักยภาพเติบโตสูง


“เราจะใช้พลังแห่งนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้าความงามและสุขภาพ (Health & Beauty) ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยและในภูมิภาคอาเซียน โดยนำเทคโนโลยีด้านความงามเพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงลึกในพฤติกรรมของผู้บริโภค และนำไปต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และทำให้ KISS ก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมความงามและสุขภาพของเอเชีย โดยตั้งเป้าหมายสร้างรายได้ 3,000 ล้านบาท ภายในปี 2567 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 ต่อปี นับจากปี 2562 ” นางวรวรรณ กล่าว


นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า ในช่วงเปิดจองซื้อหุ้น IPO ของ KISS ระหว่างวันที่ 5 และ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา มีนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยให้ความสนใจอย่างล้นหลาม โดยมีนักลงทุนสถาบันให้ความสนใจเข้ามาจองซื้อเป็นจำนวนมากกว่า 20 เท่าของจำนวนหุ้นที่นำเสนอขาย เนื่องจาก KISS มีจุดแข็งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างและโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้ความได้เปรียบจากการเป็นบริษัท Asset Light และการมีเครือข่ายพันธมิตรชั้นนำระดับโลก ที่เอื้อต่อการคิดค้นพัฒนานวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ ทำให้ KISS เป็นบริษัทที่มีความแตกต่างและเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นแม้ในสถานการณ์ Covid-19 และมีอัตรากำไรสุทธิที่สูง ประมาณร้อยละ 17 และ 19 ในปี 2562 และงวด 9 เดือนแรก ปี 2563 ตามลำดับ


ทั้งนี้ ตามที่ได้แจ้งในไฟลิ่ง กลุ่มผู้ถือใหญ่ที่ประกอบด้วย Aurora Asia Holding (AAH) และคุณปิยะวดี สอนสิงห์มีความประสงค์จะขายหุ้นสามัญเดิมบางส่วนที่ตนเองถือผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) ในวันแรกที่หุ้น Kiss เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการซื้อขายหุ้นดังกล่าวไม่กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือมีผลต่อและการบริหารงาน และการเสนอขายหุ้นดังกล่าวไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหุ้น IPO อีกทั้ง AAH คุณปิยะวดี สอนสิงห์ และผู้ถือหุ้นเดิมตามที่บริษัทฯ กำหนดจำนวนรวมกันเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 55.0 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้จะถูกสั่งห้ามขายตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ


ทั้งนี้เพื่อสร้างการเติบโตให้แก่องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน กลุ่ม Guts & Good ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ถือหุ้นโดยผู้บริหารและพนักงานบริษัท KISS ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับ 3 ได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับ Voluntary Lock-up ที่จะไม่ขายหุ้นหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี อีกด้วย

8 views

Kommentare


bottom of page