top of page
327304.jpg

ไทยพาณิชย์ปักหมุดผู้นำดิจิทัลแบงก์ นำ AI เสริมแกร่ง 360 องศาเปิด 3 นวัตกรรม AI ครั้งแรก! สร้างปรากฏการณ์ใหม่กลุ่มสินเชื่อรายย่อย และ Digital Wealth
ไทยพาณิชย์โชว์ความสำเร็จกลยุทธ์ Digital Bank with Human Touch เปิดผลดำเนินงาน ไตรมาสแรก 2567 เติบโตต่อเนื่องทุกมิติ พร้อมเดินหน้ายกระดับประสบการณ์ดิจิทัลแบงก์ สู่การเป็น AI-First Bank นำเทคโนโลยี AI ขับเคลื่อนองค์กรแบบ 360 องศา ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงบริการ และยกระดับกระบวนการทำงาน ภายใต้โมเดล Better Brain เปิดตัว 3 นวัตกรรม AI ครั้งแรก กับการนำ AI อนุมัติสินเชื่อรายย่อย 100% พร้อมมอบประสบการณ์ Digital Wealth ด้วยการเปิดตัว AI Advisory Chatbot แชตบอตให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน และ บริการ My Alert แนะนำและแจ้งเตือนการลงทุนแบบเฉพาะบุคคล (Hyper-personalization) ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การบริหารความมั่งคั่งของลูกค้ายุคดิจิทัล เดินหน้ายกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบริการที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า ตอกย้ำความเป็นดิจิทัลแบงก์ที่เข้าถึงใจ เข้าถึงคุณ มั่นใจขับเคลื่อนองค์กรสู่ดิจิทัลแบงก์เต็มรูปแบบด้วยเป้าหมายรายได้ดิจิทัล 25% ภายในปี 2568

 

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ธนาคารได้ดำเนินกลยุทธ์ Digital Bank with Human Touch โดยมีเป้าหมายการเป็นดิจิทัลแบงก์ที่เป็นอันดับหนึ่งด้านการบริหารความมั่งคั่ง พร้อมมอบประสบการณ์การให้บริการที่เชื่อมถึงกันอย่างไร้รอยต่อในทุกช่องทางให้กับลูกค้า โดยในไตรมาสแรกของปี 2567 นี้ ธนาคารยังคงมีผลประกอบการที่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในทุกด้าน โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 1.32 หมื่นล้านบาท เติบโต 13.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะเดียวกันยังสามารถรักษาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (C/I) อยู่ที่ 37.7% มีผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้น (ROE) ในระดับ 12.7% และสร้างรายได้ดิจิทัลขยับสู่ 9.9 %

 

ทั้งนี้ การแข่งขันในธุรกิจการเงินจากนี้ไป ธนาคารต้องคำนึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยจะต้องตอบสนองความต้องการทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำแบบเฉพาะบุคคล ธนาคารจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาบริการให้เป็นดิจิทัลแบงก์เต็มรูปแบบเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดที่กำลังเพิ่มมากขึ้น ในปีนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์จึงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยี AI มาขับเคลื่อนธุรกิจธนาคารในทุกมิติ ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงบริการ ยกระดับกระบวนการทำงานภายในองค์กร และเพิ่มพูนทักษะทางเทคโนโลยีให้พนักงาน โดยได้กำหนดการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ภายใต้โมเดล Better Brain นำเทคโนโลยี AI และ Machine Learning มาพัฒนาใช้งานวางรากฐานบริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สร้างบริการที่รู้จักรู้ใจลูกค้าเป็นรายบุคคล (Hyper-personalization) เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของธนาคาร (Always available) และมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า (Better customer experience)

 “จากการดำเนินงานดังกล่าว ธนาคารได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนา 3 นวัตกรรม AI ที่พร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์เป็นครั้งแรก ประกอบด้วย การนำ AI อนุมัติสินเชื่อรายย่อย 100% ครอบคลุมสินเชื่อเคหะ สินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (SSME) โดยจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าทราบผลอนุมัติภายในระยะที่รวดเร็วกว่าเดิมมาก นอกจากนี้ การใช้ AI & Machine Learning ในการประเมินความเสี่ยงลูกค้าจากข้อมูลเชิงลึก จะช่วยกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมให้กับลูกค้า ซึ่งไม่เพียงยกระดับประสบการณ์ให้แก่ลูกค้า ยังจะนำไปสู่การให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบอีกด้วย”

 

นายกฤษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง ธนาคารยังนำ AI เข้ามาเสริมประสบการณ์การลงทุนผ่านช่องทางดิจิทัล อันเป็นไปตามแนวโน้มการเติบโตทางด้านธุรกรรมบน SCB EASY ที่ขยายตัวขึ้นราว 23% (yoy) โดยพบว่าปัจจุบันลูกค้าให้ความสนใจซื้อประกันในช่องทางนี้เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า และมีจำนวนครั้งของการลงทุนบนช่องทางดิจิทัลสูงกว่าช่อง non-digital ถึง 7 เท่า สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของลูกค้าที่นิยมใช้ดิจิทัลเป็นแพลตฟอร์มในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองแนวโน้มดังกล่าว จึงได้นำ AI เข้ามาเสริมประสบการณ์บริหารความมั่งคั่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่เป็นดิจิทัลมากขึ้น โดยได้เริ่มต้นพัฒนา บริการ AI Advisory Chatbot บนช่องทาง SCB Connect เป็นแชตบอตที่สามารถโต้ตอบและให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนได้ โดยลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลกองทุนที่สนใจ และให้แชตบอตค้นหาและตอบคำถามได้อย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมกันนี้ ยังได้พัฒนา บริการแจ้งเตือน My Alert นำ AI เป็นผู้ช่วยดูแลพอร์ตการลงทุนรายบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีความสามารถพิเศษในการประมวลผลจากข้อมูลพอร์ตลงทุนที่มีอยู่ ร่วมกับข้อมูลความเคลื่อนไหวในตลาดโดย SCB CIO และวิเคราะห์โอกาสการลงทุน พร้อมแจ้งเตือนเมื่อถึงจังหวะการลงทุนได้อย่างทันท่วงที ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารทั้ง SCB Connect, SCB EASY และ ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล ทั้ง 2 บริการนี้ จะสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในธุรกิจบริหารความมั่งคั่งได้อย่างแน่นอน

 

ขณะเดียวกัน ธนาคารยังได้นำ AI เข้าเสริมประสิทธิภาพการทำงานทางด้านต่างๆ ทั่วทั้งธนาคาร โดยนำเทคโนโลยี AI และอื่นๆ มาใช้เพื่อเพิ่มระบบการทำงานให้เป็นอัตโนมัติ ลดการทำงานแบบ Manual เพื่อผลลัพธ์ที่ว่องไว แม่นยำ ประหยัดเวลา และลดต้นทุนการบริหารจัดการ ทั้งยังมีโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยีให้กับพนักงานของธนาคารเพื่อเตรียมรับมือและเป็นกำลังสำคัญที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่ง AI อีกด้วย

 

“ธนาคารมีความเชื่อมั่นว่า AI จะเป็นเทคโนโลยีที่สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ (New S-Curve) และนำธนาคารไปสู่การเป็นดิจิทัลแบงก์เต็มรูปแบบได้ตามเป้าหมาย ทั้งจะเป็นหัวใจหลักในการผลักดันรายได้ทางดิจิทัลของธนาคารให้เติบโตเป็น 13% ภายในปีนี้ และสู่เป้าหมาย 25% ในปี 2568 การยกระดับความสามารถทางด้านดิจิทัลในครั้งนี้ ก็เพื่อสร้างสมดุลให้แก่โครงสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนต่างๆ รวมถึงคู่แข่งใหม่ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน ทำให้เราไม่ต้องกังวลต่อการมาถึงของผู้เล่นรายใหม่ๆ และเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเช่นนี้ต่อไปได้ทุกปี ในฐานะการเป็นธนาคารดิจิทัลที่เข้าถึงใจ เข้าถึงคุณ ตามกลยุทธ์ Digital Bank with Human Touch อย่างแท้จริง” นายกฤษณ์ กล่าวสรุป

 

Siam Commercial Bank Leads Digital Banking with AI Technology

Unveils Three AI-Innovations Revolutionizing Retail Lending and Digital Wealth Experiences


Siam Commercial Bank has showcased remarkable success with its Digital Bank with Human Touch strategy, unveiling its 1Q24 operating results marked by sustained growth across all fronts. The Bank is poised to advance further by spearheading the evolution into an AI-First Bank, leveraging AI technology to revolutionize every facet of its operations. This includes pioneering the Better Brain model, which integrates AI into product development, service linkage, and operational enhancement. In a groundbreaking move, the Bank has introduced three innovative AI solutions, utilizing AI Underwriting model for the full approval of retail loans, and introducing the AI Advisory Chatbot and My Alert service for digital wealth management. Continuing its commitment to technological excellence, the Bank is dedicated to enhancing its capabilities to deliver superior services to its clientele. Emphasizing its role as a digital bank that resonates emotionally with its customers, the Bank is committed in its mission to transition into a fully-fledged digital entity, aiming for 25% digital income by 2025.

 

Mr. Kris Chantanotoke, Chief Executive Officer of Siam Commercial Bank, has unveiled the Bank's implementation of the Digital Bank with Human Touch strategy, aiming to establish itself as the premier digital bank in wealth management while delivering a seamlessly integrated service experience across all channels for its customers. In the first quarter of 2024, the Bank achieved operating results that align closely with its objectives in every aspect. Notably, it recorded a net profit of 13.2 billion baht, marking a 13.7% increase compared to the corresponding period last year. Concurrently, it maintained a commendable cost-to-income ratio (C/I) of 37.7%, a return on equity (ROE) of 12.7%, and achieved a digital income growth to 9.9%.

 

In the evolving landscape of financial services, customer-centricity is paramount for banks to remain competitive. Prompt and personalized responses to customers' financial needs are imperative. Thus, SCB is accelerating the development of its services to establish itself as a fully-fledged digital bank, thereby gaining a competitive edge in an increasingly saturated market. This year, Siam Commercial Bank is prioritizing the utilization of AI technology to propel its banking operations in all dimensions. From product development and service integration to enhancing organizational operational efficiency and bolstering technological acumen among its workforce, the Bank is strategically advancing under the Better Brain model. This model harnesses the power of AI and Machine Learning to cultivate customer-centric services, delivering hyper-personalized experiences tailored to each individual customer, ensuring convenient access through the Bank's omnipresent digital platform, and ultimately enhancing overall customer satisfaction.

 

“From these endeavors, the Bank has successfully introduced three pioneering AI innovations poised to revolutionize customer experiences. Among these innovations is the utilization of AI Underwriting model for the full approval of retail loans, comprising housing loans, hire purchase loans, and loans for small entrepreneurs (SSME). This advancement streamlines the approval process, enabling customers to receive decisions swiftly compared to traditional methods. Additionally, the integration of AI and Machine Learning to evaluate customer risk based on comprehensive data empowers the Bank to determine suitable interest rates, enhancing customer experiences and promoting responsible lending practices.”

 

Mr. Kris emphasized the Bank's dedication to leadership in wealth management, unveiling AI-driven enhancements to the investment experience through digital channels. This aligns with the escalating usage of SCB EASY, which has witnessed a remarkable 23% year-on-year expansion. It has been observed that customers are currently showing a keen interest in purchasing insurance via digital channels, with uptake rates up to five times higher than traditional methods. Furthermore, there has been a notable surge in digital investment activity, with transactions occurring up to seven times more frequently compared to non-digital channels. This trend underscores the evolving preferences of customers who are increasingly gravitating toward digital platforms as their preferred investment channel. In response to this trend, AI is being harnessed to enrich wealth management experiences tailored to the digital-savvy preferences of the new generation.


The Bank has embarked on the development of the AI Advisory Chatbot service on the SCB Connect channel, facilitating interactive access to fundamental fund information. Customers can effortlessly query their desired funds, allowing chatbots to provide natural responses. Additionally, the Bank has introduced the My Alert

service, delivering hyper-personalized investment notifications tailored to the individual needs of customers. The service leverages AI to monitor individual investment portfolios round the clock. This service boasts sophisticated capabilities in data processing, analyzing existing portfolios, market movements by the SCB CIO, and investment opportunities, delivering timely notifications to customers through various channels including SCB Connect, SCB EASY, and personal financial advisors. These two services are poised to redefine the landscape of wealth management, delivering unparalleled customer experiences.

 

Simultaneously, the Bank has implemented AI technologies to streamline work processes across various departments, enhancing overall operational efficiency. By leveraging AI and other advanced technologies, the Bank aims to automate tasks, thereby reducing manual intervention, ensuring swift and accurate outcomes, saving time, and trimming management costs. Additionally, a comprehensive training program has been instituted to equip employees with the necessary knowledge and technical skills, empowering them to effectively navigate and contribute to the Bank's AI-driven initiatives.

 

"The Bank is steadfast in its belief that AI will spearhead a new S-curve, propelling us toward our vision of becoming a fully-fledged digital bank. This transformative technology is poised to drive digital revenue growth to 13% by the end of this year, with a target of reaching 25% by 2025. This strategic focus on enhancing digital capabilities is crucial for achieving a balanced income structure conducive to sustainable growth, while also fortifying our position amid emerging competitors leveraging similar technological advancements. This strategic approach ensures our readiness to adapt to evolving market dynamics and positions us as a formidable contender in the digital banking landscape. With unwavering commitment to our Digital Bank with Human Touch strategy, we remain dedicated to touching the hearts of our customers and delivering exceptional experiences," concluded Mr. Kris.

 

8 views

Comments


bottom of page