top of page
327304.jpg

SCB ชวนออมเงินรับดอกเบี้ยขาขึ้นส่ง “บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงโดนใจ” รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.65% ต่อปี


SCB ชวนคนไทยออมเงินรับดอกเบี้ยขาขึ้น ส่ง “บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงโดนใจ” รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.65% ต่อปี ฝากได้ไม่จำกัด ฝากสั้น-ฝากยาว เลือกได้ตามใจ ผ่านแอปฯ SCB EASY และสาขาทั่วประเทศ


ธนาคารไทยพาณิชย์ ขานรับนโยบายภาครัฐ ปรับขึ้นดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการออมเงินให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ท่ามกลางสภาวะค่าครองชีพดีดตัวสูงขึ้น ล่าสุด ส่ง “บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงโดนใจ” เอาใจคนรักการออม รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.65% ต่อปี เพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท ฝากได้ไม่จำกัด เลือกระยะเวลาการฝากเงินได้ตามใจ ทั้งระยะสั้น-กลาง-ยาว วางใจกับผลตอบแทน ด้วยดอกเบี้ยที่แน่นอนตามกำหนดระยะเวลาที่เลือกฝาก และมั่นใจในความปลอดภัยด้วยความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเงินฝากที่มุ่งเน้นการออมในบัญชีดอกเบี้ยสูง โดยลูกค้าสามารถเปิดด้วยตัวเองง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY หรือเปิดแบบมีสมุดคู่ฝากที่สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

รายละเอียด “บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงโดนใจ”

  • บัญชีฝากประจำ 9 เดือน รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.05% ต่อปี เมื่อเปิดบัญชีที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ

  • บัญชีฝากประจำ 12 เดือน รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.15% ต่อปี เมื่อเปิดบัญชีผ่านแอปฯ SCB EASY หรือเปิดแบบมีสมุดคู่ฝากที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ

  • บัญชีฝากประจำ 36 เดือน รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.65% ต่อปี เมื่อเปิดบัญชีผ่านแอปฯ SCB EASY หรือเปิดแบบมีสมุดคู่ฝากที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร 02-777-7777 และสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.scb.co.th/th/personal-banking/deposits/fixed-deposit-account/fixed-deposit-account.html

สำหรับผู้ที่ยังไม่มีแอปพลิเคชัน SCB EASY สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://info.scb.co.th/scbeasy/easy_app_link.html?URI=scbeasy://lifestylelanding

167 views

Comments


bottom of page