top of page
327304.jpg

NER ย้ำสหรัฐฯขึ้นภาษี AD ไม่กระทบบริษัท

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยถึง ตามที่กระทรวงพาณิชย์ สหรัฐอเมริกาได้ประกาศเรียกเก็บอัตราภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (เอดี) สินค้ายางรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็กจากประเทศไทยในอัตรา 13.25-22.20 % นั้น ไม่ส่งผกระทบต่อบริษัทมากนัก เนื่องจากสินค้ายางรถยนต์นำเข้าจากประเทศไทยถูกเก็บภาษีในอัตรา 16 % ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ไม่สูงมาก อย่างไรก็ตามลูกค้าของบริษัทที่เป็นผู้ส่งออกยางรถยนต์ของบริษัทบางส่วนอาจจะได้รับผลกระทบบ้าง


ทั้งนี้สหรัฐอเมริกา ได้มีการปรับราคาขายยางรถยนต์ในประเทศขึ้น ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2563 แล้ว ซึ่งการปรับขึ้นนี้น่าจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกาเอง เนื่องจากความต้องการใช้ยางล้อของสหรัฐอเมริกายังคงอยู่ในระดับที่สูง


นายชูวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกา อาจจะส่งผลกระทบในระยะสั้น และเป็นเรื่องยากที่ย้ายฐานการผลิตไปจากประเทศไทย อย่างไรก็ตามหากอนาคตมีการย้ายฐานกำลังการผลิตจริง ก็ยังเชื่อมั่นว่าลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตยางรถยนต์ก็ยังจำเป็นที่จะทำใช้วัตถุดิบในการผลิตจากประเทศไทยอยู่


สำหรับแนวโน้มราคาเฉลี่ยยางแผ่นรมควันในปีนี้น่าจะอยู่ในระดับ 60-75 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งความต้องการใช้ยางธรรมชาติทั่วโลกยังมีมากกว่าปริมาณยางธรรมชาติที่ออกมาทั่วโลก อีกทั้งคุณภาพยางธรรมชาติของประเทศไทยมีคุณภาพดี และนิยมใช้เป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตยางล้อรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศ

4 views

Commenti


bottom of page