DRT ประกาศจ่ายเงินปันผลอีก 0.22 บาทต่อหุ้น รวมทั้งปีจ่าย 0.42 บาทต่อหุ้น สูงสุดในรอบ 5 ปี


DRT ประกาศจ่ายเงินปันผลอีก 0.22 บาทต่อหุ้น รวมทั้งปีจ่าย 0.42 บาทต่อหุ้น สูงสุดในรอบ 5 ปี

หลังทำกำไรขั้นต้นดีกว่าเป้าหมาย ดันกำไรสุทธิรวม 557 ล้านบาท แม้เจอปัจจัยลบกดดัน

เดินหน้ารุกตลาดเต็มสูบ รับไลน์การผลิต NT-11 เสริมเขี้ยวเล็บ

‘บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร หรือ DRT’ เผยผลการดำเนินงานปี 2563 ทำรายได้รวม 4,409 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 557 ล้านบาท จากจุดแข็งธุรกิจที่มีสินค้าและช่องทางจำหน่ายที่หลากหลาย รับมือ COVID-19 ฉุดความเชื่อมั่นผู้บริโภค กระทบเศรษฐกิจชะลอตัวอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ เดินหน้าตอกย้ำเป็นหุ้นปันผลที่ดีให้แก่นักลงทุน หลังบอร์ดจ่ายเงินปันผลงวดการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2563 อีก 0.22 บาทต่อหุ้น รวมทั้งปีจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 0.42 บาทต่อหุ้น สูงสุดในรอบ 5 ปี ด้านผู้บริหาร DRT มองปี 64 ในมุมมองเชิงบวกรับแนวโน้มตลาดฟื้นตัว และเริ่มเดินเครื่องจักรไลน์การผลิตใหม่ หนุนทั้งปีเติบโต 5%


นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นบอร์ด ยิปซัม อิฐมวลเบา คานทับหลัง เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูปและบริการหลังการขายภายใต้ตราสินค้า ‘ตราเพชร’ เปิดเผยว่า ภาพรวมการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,409 ล้านบาท ชะลอตัวลงจากปัจจัยลบการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ในประเทศไทย ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว

อย่างไรก็ตาม ด้วยจุดแข็งการดำเนินธุรกิจของ DRT ที่มีผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายหลากหลาย ทำให้สามารถบริหารความเสี่ยงเและปรับตัวให้สอดรับภาวะอุตสาหกรรม และพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง โดยช่องทางจำหน่ายหลัก ได้แก่ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายรายย่อย ทำสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้นเป็น 57% จากเดิมอยู่ที่ 50% ของยอดขายรวม

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังประสบความสำเร็จกับการบริหาร Product Mix ที่สามารถผลักดันอัตราการทำกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 29.05% สูงกว่าเกณ์เฉลี่ยเดิมที่วางไว้ 25-27% เป็นผลให้มีกำไรก่อนหักค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) อยู่ที่ 950 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมรายการพิเศษที่เกิดจากการขายที่ดินที่ไม่ใช้ประโยชน์) อยู่ที่ 547 ล้านบาท โดยหากรวมกำไรพิเศษจะมีกำไรสุทธิทั้งปี 557 ล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DRT กล่าวว่า บริษัทฯ เดินหน้าตอกย้ำ DRT เป็นหุ้นปันผลที่สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลัง 2563 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) ในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ และหากรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก 2563 (มกราคม – มิถุนายน 2563) ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานในปี 2563 ในอัตรารวม 0.42 บาทต่อหุ้น ซึ่งถือเป็นการจ่ายเงินปันผลสูงสุดในรอบ 5 ปี


ส่วนการดำเนินงานในปีนี้ตั้งเป้าหมายเติบโต 5% หลังเริ่มเดินเครื่องจักร NT-11 เชิงพาณิชย์อีก 55,000 ตัน ที่เข้ามาช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในไลน์การผลิตสินค้าทดแทนไม้และการบริหารจัดการด้านต้นทุน รวมถึงขีดความสามารถด้านการแข่งขันที่ดีขึ้น โดยไลน์การผลิตดังกล่าว DRT สามารถผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายด้านขนาดผลิตภัณฑ์ตอบสนองความผู้บริโภค รวมถึงเพิ่มโอกาสการขายสินค้าในจังหวะที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้กลับมาฟื้นตัวดีขึ้นเกี่ยวกับ บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ “DRT” ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นบอร์ด ยิปซัม อิฐมวลเบา คานทับหลัง เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และบริการหลังการขาย ภายใต้ตราสินค้า “ตราเพชร” มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจกว่า 36 ปี มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015 และ ISO45001:2018 จากสถาบัน Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA) รวมถึงได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพสินค้า ตลอดจนมีการบริหารจัดการภายในโรงงานที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้านวัสดุก่อสร้างและบริการ”

8 views0 comments

Recent Posts

See All

บอร์ด TPIPP ไฟเขียวเสนอผู้ถือหุ้นจ่ายปันผลปี 63 อัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น

บอร์ด TPIPP ไฟเขียวเสนอผู้ถือหุ้นจ่ายปันผลปี 63 อัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น คิดเป็นประมาณ 6.3% เตรียมขึ้น XD 12 มี.ค.นี้ ถือเป็นหุ้นที่จ่ายผลตอบแทนดีอย่างสม่ำเสมอ สำหรับ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ หรือ TPIPP

โฮมโปร โชว์รายได้ปี 63 กวาด 61,748.99 ล้านบาท

โฮมโปร โชว์รายได้ปี 63 กวาด 61,748.99 ล้านบาท พร้อมแรงหนุนจากยอดขายออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้น บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ หรือ HMPRO เผยผลประกอบการปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้ และกำไรสุทธิจำนวน 61,748.99 ล้าน

'ส. ขอนแก่นฟู้ดส์' ประกาศงบปี 2563 ทำรายได้รวม 2,793.9 ล้านบาท

‘ส. ขอนแก่นฟู้ดส์’ ประกาศงบปี 2563 ทำรายได้รวม 2,793.9 ล้านบาท บอร์ดไฟเขียวประกาศจ่ายปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น รุกสร้างยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ ‘ส. ขอนแก่นฟู้ดส์’ หรือ SORKON รายงานผลดำเนินงานในปี 2563 ทำ

For advertising please call: 02-2534691