top of page
327304.jpg

CIMB THAI สินเชื่อรีไฟแนนซ์ บ้านแลกเงิน ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.44%


ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เสนอโปรแกรม สินเชื่อรีไฟแนนซ์ บ้านแลกเงิน อัตราดอกเบี้ยร้อนแรงที่สุดในตลาดตอนนี้ ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.44% สำหรับผู้ที่กำลังใช้สินเชื่ออเนกประสงค์ที่ใช้บ้านปลอดภาระเป็นหลักประกัน ที่ปัจจุบันดอกเบี้ยในตลาดอยู่ที่ 7-8% ต่อปี ด้วยการมารีไฟแนนซ์กับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เพื่อรับดอกเบี้ยต่ำ ลดภาระผ่อนเงินก้อนเดิมให้เบาลง นอกจากนี้ ลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้สินเชื่อประเภทนี้ สามารถมาเริ่มต้นใช้สินเชื่ออเนกประสงค์ที่มีบ้านปลอดภาระเป็นหลักประกัน ด้วยดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ที่ 4.44% เช่นกัน เพราะธนาคารมีความมุ่งมั่นในการช่วยลูกค้าบริหารจัดการเงินในกระเป๋าอย่างชาญฉลาดและคุ้มค่าที่สุด

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ บ้านแลกเงิน สำหรับพนักงานประจำ หรือเจ้าของกิจการ รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 626 7777

3 views
bottom of page