top of page
327304.jpg

ธอส. ฉลองครบรอบ 66 ปี จัดกิจกรรม “ธอส.วิ่งเพื่อบ้าน GHB RUN FOR HOME 2019” รายได้ทั้งหมดนำไปสร้างและ


ธอส. ฉลองครบรอบ 66 ปี จัดกิจกรรม “ธอส. วิ่งเพื่อบ้าน GHB RUN FOR HOME 2019” ชวนลูกค้าประชาชนทั่วไปมาร่วมกันออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง ระยะทาง 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร และยังได้ร่วมทำบุญ เพราะรายได้จากค่าสมัครวิ่งเพียงท่านละ 400 บาท ธนาคารจะนำไปสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายต่อไป สมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 สิงหาคม 2562

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ ธอส. ซึ่งถือเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จะครบรอบวันสถาปนาธนาคารปีที่ 66 ในวันที่ 24 กันยายน 2562 ธนาคารจึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “ธอส. วิ่งเพื่อบ้าน : GHB RUN FOR HOME 2019” ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 โดยเชิญชวนลูกค้าประชาชนทั่วไปมาร่วมกันออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่งพร้อมกับคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง และยังได้ร่วมทำบุญ เพราะธนาคารจะนำรายได้จากค่าสมัครวิ่งท่านละ 400 บาท นำไปสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร

สำหรับรายละเอียดในการจัดกิจกรรมแบ่งการวิ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 1.วิ่งมินิมาราธอน Home Run ระยะทาง 10 กิโลเมตร แบ่งเป็น ชาย 6 รุ่น ได้แก่ อายุไม่เกิน 19 ปี // 20-29 ปี // 30-39 ปี // 40-49 ปี // 50-59 ปี // 60 ปีขึ้นไป ส่วนหญิงอีก 6 รุ่น ได้แก่ อายุไม่เกิน 19 ปี // 20-29 ปี // 30-39 ปี // 40-49 ปี // 50-59 ปี // 60 ปีขึ้นไป และ 2.เดิน/วิ่ง Home Walk ระยะทาง 5 กิโลเมตร (ไม่มีการแข่งขัน) โดยผู้ที่เข้าเส้นชัยทั้งหมดจะได้รับเหรียญรางวัลทรงกุญแจบ้าน ส่วนผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในประเภทวิ่ง Home Run ระยะทาง 10 กิโลเมตรทั้ง ชาย/หญิง จะได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมด้วยเงินรางวัล 10,000 บาท และผู้ที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1- 5 ในประเภทระยะทาง 10 กิโลเมตรทั้ง ชาย/หญิง ทุกรุ่นอายุจะได้รับถ้วยเกียรติยศ โดยมีจุด Start และเข้าเส้นชัยที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ พระราม 9

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 สิงหาคม 2562 หรือจนกว่าจะมีการสมัครเต็ม จำนวน 4,000 คน สอบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://www.ghbrun.com หรือ Facebook : GHB RUN 2019 หรือ Line@GHBRUN และ Hotline โทร.095-558-1556 โดยผู้ที่สมัครและชำระเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับเสื้อและเบอร์วิ่งจัดส่งถึงบ้านหรือที่อยู่ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในระบบต่อไป

4 views
bottom of page