top of page
312345.jpg

บล.ไทยพาณิชย์ค่าย 23 คัดกรอง DW ชุดใหม่ 12 รุ่น เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการผลกำไรมากขึ้นและรับความเสี

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) ผู้นำ DW ค่าย 23 ต้องการตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มจึงขอนำเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW) ชุดใหม่ 12 รุ่น เพิ่มทางเลือกทำกำไรช่วงขาขึ้นและขาลงของหุ้นได้ ประกอบด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 12 รุ่น

ได้แก่ ADVA23C2001A BEM23C2001A BJC23C2001A KCE23C1911AMINT23C2001A MTC23C1911A ORI23C1911A PTT23C1911A SAWA23C1911A STA23C1911ATKN23C1911A TOP23C2001A โดย DW ดังกล่าวมี อัตราทด หรือ Gearing สูง มี Gearing 3 – 5 เท่า เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการผลกำไรมากขึ้นและรับความเสี่ยงได้ ค่าเสื่อมทางเวลา (Time Decay) ต่ำ โดยนักลงทุนสามารถถือ DW ระยะสั้นได้ 5 - 10 วัน และระยะกลางได้โดยมีอายุยาว 6 - 8 เดือน ปริมาณ Bid/Offer Volume หนา ราคาขยับตามหุ้นแม่ พร้อมเปิดซื้อขายตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม เป็นต้นไป

เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนทุกกลุ่มด้วยผลิตภัณฑ์การเงินและช่องทางการลงทุนครบวงจร เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายของการเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Broker)” โดย SCBSยังมีระบบดูแลสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ ทำให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่า DW ของ SCBS จะพร้อมสำหรับการซื้อขายของนักลงทุนเสมอ

ปัจจุบัน SCBS มี DW เสนอขายรวม 90 รุ่น โดยเป็น Call ทั้งหมด 83 รุ่น และมี Put ทั้งหมด 7 รุ่น

ทั้งนี้ DW ที่ออกโดย SCBS ยังมีความเสี่ยงต่ำกว่า DW ที่ออกโดยผู้ออกรายอื่น เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสากล “ฟิทช์ เรทติ้ง” ที่ AA (tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น ที่ F1+ (tha) ซึ่งสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ SCBS รวมทั้งความสามารถในเชิงกลยุทธ์ของบริษัทแม่ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นธนาคารที่มีความแข็งแกร่งและมีผลประกอบการที่ดี นักลงทุนจึงสามารถให้ความเชื่อมั่นในตราสารทางการเงินที่ออกโดย SCBS

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือช่วยนักลงทุน “Price Guideline” ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืนโดยผู้ดูแลสภาพคล่องที่ช่วยนักลงทุนในการประมาณราคา DW ที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นอ้างอิงที่ระดับราคาต่างๆ และอายุคงเหลือต่างๆ โดยคำนวณจากสูตร Black-Scholes ตามสมมติฐานที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด และผู้ดูแลสภาพคล่องรับประกันราคา DW ตามตารางราคารับซื้อคืนภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด นักลงทุนสามารถศึกษาเงื่อนไขต่างๆ และวิธีใช้ได้ใน https://dw23.scbs.com

ผลิตภัณฑ์ DW ที่นำเสนอในครั้งนี้เป็นประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) บนหุ้นอ้างอิงที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง จำนวน 12 รุ่น ได้แก่

 1. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)

 2. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)

 3. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)

 4. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ (KCE)

 5. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)

 6. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)

 7. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)

 8. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ปตท. (PTT)

 9. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD)

 10. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA)

 11. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN)

 12. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ไทยออยล์ (TOP)

สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCBS Call Center 0-2949-1999 หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์DWใหม่ทั้ง 12 รุ่น ได้ที่ https://dw23.scbs.com

2 views
bottom of page