top of page
336940.jpg

กรุงศรีต้อนรับ CEO คนใหม่


กรุงเทพฯ (23 พฤษภาคม 2562) ตามที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงนั้น นายเซอิจิโระ อาคิตะ ได้เข้าทำหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม2562 ที่ผ่านมา

นายเซอิจิโระ อาคิตะ มีประสบการณ์ทำงานกว่า 30 ปีในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นบนเส้นทางการทำงานกับ MUFG Bank มาโดยตลอด ทั้งนี้ ก่อนที่จะมาร่วมงานกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา นายอาคิตะดำรงตำแหน่ง Managing Executive Officer ของ MUFG Bank ณ นครนิวยอร์ก โดยก่อนหน้านั้น นายอาคิตะได้เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับผู้นำในหลากหลายตำแหน่งสำคัญของ MUFG Bank ทั้งในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น โดยรับผิดชอบดูแลงานด้านความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ การผสานและควบรวมกิจการ การวางแผนธุรกิจและกลยุทธ์ระดับโลก ตลอดจนโครงการสำคัญๆ ของ MUFG

ด้วยประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล รวมถึงความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง นายอาคิตะจะนำพากรุงศรีสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาธุรกิจระยะกลาง (Medium Term Business Plan) ของกรุงศรี ตามพันธกิจของธนาคารในการมุ่งสู่การเป็นกลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศไทย

นายอาคิตะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัย Keio โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และระดับปริญญาโทด้านการจัดการจาก Arthur D. Little School of Management บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

7 views
bottom of page