top of page
343320.jpg

วีระศักดิ์ปลื้มผลงาน 1 ปี เที่ยวไทยเติบโตระดับโลก...ฝากรัฐบาลใหม่สานต่อ


เตรียมเลือกตั้งแล้วพูดได้ ...รมว.ท่องเที่ยวฯ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เผยผลงานการท่องเที่ยวในรอบปีที่ทำมาเติบโตตามที่หวัง นโยบายเที่ยววิถีไทย และให้ความสำคัญเมืองรอง เป็นกลยุทธ์ที่ “มาถูกทาง” จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดปี 2562 นักท่องเที่ยวเพิ่ม 7.5% หวังรัฐบาลใหม่สานต่องานท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

หลังเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ของ รัฐมนตรี วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เท่ากับเป็นการทำงานในตำแหน่งครบ 1 ปี ซึ่งเป็นการทำงานที่มีคุณภาพ และมีสีสันมาก ตามนโยบายที่เน้นการท่องเที่ยววิถีไทย โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เกิด การท่องเที่ยวเมืองรอง ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

จากรายงานพบว่า ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเที่ยวไทย 38.27 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ 2.01 ล้านล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย 226.08 ล้านคน/ครั้ง สร้างรายได้ 1,068.18 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตรารายได้จากการท่องเที่ยวที่มากเป็นอันดับ 4 ของโลก

ทั้งนี้ รมว.วีระศักดิ์ ได้วางกรอบนโยบายการทำงานอย่างจริงจัง คือ 1) การให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำของรายได้ 2) การท่องเที่ยวต้องมี สะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์ และยั่งยืน 3) การจัดตั้งคลินิกด้านการท่องเที่ยว และ 4) การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

“การใช้การตลาดเน้นนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และเน้นการตลาดเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง รวมถึงการท่องเที่ยวแบบวิถีไทย ช่วยลดการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กระจายจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้สู่ชุมชนให้ทั่วถึง เน้นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผ่านกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการอบรมอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว (เจ้าบ้านที่ดี) ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด จนปัจจุบันประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 4 ของโลก”

รมว.วีระศักดิ์ กล่าวว่า มองว่าเมื่อการเลือกตั้งใกล้เข้ามา จึงอยากส่งข้อมูลเหล่านี้ไปถึงพรรคการเมืองต่างๆ เพราะการจัดทำให้นโยบายการท่องเที่ยวมีความสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมก็มีการตื่นตัวมากขึ้น

“การท่องเทียวจึงเป็นสารพัดเครื่องมือ ที่เข้าไปร่วมกับเขาทุกเรื่อง อย่างกรณีนโยบายกระบวนการขนส่งท้องถิ่น การรับส่งนักท่องเที่ยวจาก บขส. สนามบิน ท่าเรือ ที่จะพาเขาไปถึงแหล่งท่องเที่ยวยังขาดอยู่มาก เราต้องแก้ไขให้ได้ พาคนไปเที่ยวโดยไม่ต้องเหมารถ ตรงนี้จะเป็นสิ่งดีมาก

ธุรกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) ควรทำให้ถูกต้อง หรือ กรณีเมืองรองอาจจะได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษมากกว่าหรือไม่ เพราะตอนนี้ยังผิดกฎหมาย แต่เนื่องจากเมืองรองไม่มีการขนส่งที่รองรับ นโยบายตรงนี้จะแก้ไขสิ่งที่ขาดหายได้”

รมว.วีระศักดิ์กล่าวอีกว่า ถึงแม้จะมีปัจจัยท้าทายทั้งในและต่างประเทศก็ตาม ในภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายและเป็นการเติบโตในเชิงคุณภาพ โดยดูได้จากอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ สูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว สามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปีที่ผ่านมามีปรากฏการณ์สนับสนุนจากกระแสละครอิงประวัติศาสตร์ บุพเพสันนิวาส และ งานอุ่นไอรัก...คลายความหนาว ทำให้เกิดการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

ในโอกาสที่จะมีการเลือกตั้ง และมีรัฐบาลใหม่ รมว.การท่องเที่ยวเน้นย้ำว่า อยากให้พรรคเมืองหยิบเรื่องท่องเที่ยว การสนับสนุนเมืองรอง กระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นของกระทรวงไหน เพราะเป็นการพัฒนาโดยไม่ต้องใช้เงินมากนัก แต่ใช้ความสร้างสรรค์ เข้ามาสนับสนุนให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเมืองรอง ที่ในปีนี้มีเที่ยวบินของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นในพื้นที่เมืองรอง

“เราไปบังคับเขาเพิ่มไม่ได้ แต่เขาเห็นความสำคัญเอง ฉะนั้นเป้าหมายเชิงตัวเลขไม่ใช่เป้าหมายหลักแล้ว แต่ต้องเป็นเรื่องคุณภาพ เป็นความประทับใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามา หลายหน่วยงานร่วมมือกันมาถูกทางแล้ว ตอนนี้กำหนดวันเลือกตั้งแล้ว ปีนี้หลายพรรคมีนโยบายท่องเที่ยวทั้งสิ้น เราจึงส่งต่อข้อมูลตรงนี้ไปให้เผื่อต่อยอด เพราะการท่องเที่ยวจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการต่อยอดเศรษฐกิจ”

สำหรับแนวโน้มปี 2562 ตลาดจีนย้อนหลังไป 5 ปี อัตราการเติบโตจะไม่สูงแบบก้าวกระโดด เพราะการเติบโตแบบก้าวกระโดดถือเป็นความเสี่ยงสูง เราน่าจะได้เห็นนักท่องเที่ยวอาเซียนเข้ามาเที่ยวไทยได้อีกมาก โดยเฉพาะทางบก ส่วนในตลาดยุโรปเราเป็นคนที่รักษาตลาดเดิมได้เป็นอย่างดี ปีนี้เราจะพูดถึงความสะดวกมากขึ้น เช่นการทำ E-Visa การเดินทางที่สะดวกสบายในสนามบิน

“จากการคำนวณทางเศรษฐศาสตร์ ปี 2562 การท่องเที่ยวของเราจะเติบโตราว 7.5% มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 41.1 ล้านคน สร้างรายได้ 2.21 ล้านล้านบาท (10%) โดยแนวโน้มสัญชาติที่คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากจีน 11.69 ล้านคน (11%) จากประเทศในอาเซียน 11.31 ล้านคน (10%) และจากยุโรป 6.90 ล้านคน(2%) จะเป็นปีที่มีนิวไฮหลายเรื่อง ทำงานกับหลายหน่วยงานมากขึ้น ดูแลทุกอย่างได้มากขึ้น ปริมาณนักท่องเที่ยวไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่สุด แต่เป็นการจัดการที่ดี”

16 views
bottom of page