top of page

วันเด็กที่ออมสิน “คิดส์ดี คิดส์คุณภาพ”


ธนาคารออมสิน ขอเชิญชวนเด็กๆ ร่วมกิจกรรมปลูกฝังนิสัยรักการออมในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 8.30-11.00 น. โดยเด็กที่ฝากเงินหรือเปิดบัญชีด้วยตัวเองตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป จะได้รับของที่ระลึก “กระปุกออมสิน ATM” จำนวน 1 ชิ้น ต่อ 1 ราย (ของมีจำนวนจำกัด) ณ สาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ รวมถึงสาขาอุ่นไอรัก ภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ สนามเสือป่า พร้อมกันนี้ ธนาคารออมสิน ขอเชิญชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ถ.พหลโยธิน ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Quality People : คิดส์ดี คิดส์คุณภาพ” มีกิจกรรมที่เด็กๆ จะได้รับความสนุกไปพร้อมกับสาระที่นำไปพัฒนาทักษะเป็นเด็กที่มีคุณภาพในวันนี้และเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

1,500 views
bottom of page