top of page
295899.jpg

“TEAMG” มั่นใจพื้นฐานแกร่ง ปลื้มนักลงทุนจองซื้อหุ้นแน่น รุกเข้าเทรดวันแรก 12 ก.ค. นี้

“ทีม คอนซัลติ้ง” มั่นใจพื้นฐานแกร่ง เทรดวันแรก 12 ก.ค. นี้ กระแสตอบรับเยี่ยม นักลงทุนแห่จองซื้อในวันที่ 4-6 ก.ค. 61 อย่างล้มหลาม

ดร ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า TEAMG เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมมาแล้วกว่า 40 ปี ทำให้เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย พร้อมด้วยวิศวกร สถาปนิก ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ และทีมงานที่เกี่ยวข้องกว่า 1,500 คน การตัดสินใจนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะผลักดันให้บริษัทเป็นที่รู้จักและมีภาพลักษณ์ที่ดีในระดับสากล และจะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่มธุรกิจของ TEAMG รวมทั้งสร้างการเติบโตและความมั่นคงทางธุรกิจได้ในระยะยาว อีกทั้งการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) จะเป็นการระดมเงินทุนเพื่อนำมาลงทุนด้านเทคโนโลยีก้าวหน้า และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเสริมสร้างสภาพคล่องทางธุรกิจ และช่วยลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท

“วันที่ 12 กรกฏาคม 2561 ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญของบริษัทเราอย่างมาก เพราะเป็นวันที่หุ้นของTEAMG เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นวันแรก และยังเป็นวันครบรอบ 40 ปีของบริษัทซึ่งเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ 40 ปีที่แล้ว” ดร.ประเสริฐฯ กล่าว

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือTEAMG กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า TEAMG ถือว่าเป็นบริษัทที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปีล่าสุด (ปี 2560) บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 96.70 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยหลังจากที่ได้รับเงินระดมทุนจาก IPO จำนวน 435.6 ล้านบาท ในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทจะมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน(Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ลดลงจาก 2.08 เท่า มาอยู่ที่ระดับ 1.06 เท่า โดยหากพิจารณาเฉพาะหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแล้ว จะพบว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 1 เท่า

“หุ้น TEAMG ถือได้ว่าเป็นหุ้นที่น่าลงทุน เพราะมีจุดเด่นหลายด้าน อาทิเช่น ความพร้อมทางด้านบุคลากรในสาขาความเชี่ยวชาญต่างๆ หรือการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินธุรกิจ จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในระดับนานาชาติ ดังนั้นการลงทุนในหุ้น TEAMG นับได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่มีผลประกอบการที่มั่นคง และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง” นายสมภพฯ กล่าว

นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทวางแผนจะนำไปลงทุนด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะอุปกรณ์ Drone และ ซอร์ฟแวร์ BIM (Building Information Modeling) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการจำนวน 65 ล้านบาท โดยที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจจำนวน 345.77 ล้านบาท ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะเป็นก้าวที่สำคัญในการผลักดันให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศได้มากขึ้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้านที่ปรึกษาทางวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน

“บริษัทคาดว่ารายได้ในปี 2561 จะเติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทมี Backlog ที่รอรับรู้รายได้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เท่ากับ 3,473.94 ล้านบาท อีกทั้งในช่วงไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมา ยังมีการรับงานเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ไตรมาสที่ 3 และ 4 ในปีนี้ คาดว่าจะได้รับงานโครงการจากภาครัฐเพิ่มเติมอีกหลายโครงการ สอดคล้องกับการเร่งดำเนินการตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการคมนาคมขนส่ง อีกทั้งแผนธุรกิจที่จะขยายฐานลูกค้าไปสู่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศเหล่านี้ นอกจากนี้ แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศส่งสัญญาณที่จะปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ภาคเอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงาน ที่พักอาศัย และระบบสาธารณูปโภคมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสของ TEAMG ที่จะทำให้ผลประกอบการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง” นายชวลิตฯ กล่าว

2 views
bottom of page