top of page
327304.jpg

SME Bank หนุนแปรรูป ร่วมกู้วิกฤตผลไม้จัดสินเชื่อ 5 หมื่นล้าน


Exclusive Interview: คุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ SME DEVELOPMENT BANK

- SME DEVELOPMENT BANK มีมาตรการสินเชื่อช่วยเหลือชาวไร่สับปะรดและโรงงานสับปะรดอย่างทันท่วงที เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานรัฐ เราเป็นกลไกลสำคัญที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปหรือท่องเที่ยวชุมชน ปกติแล้วสินค้าเกษตรเป็นผลผลิตตามฤดูกาล เป็นวัฏจักรที่เมื่อราคาดีชาวไร่ก็ปลูกกันเยอะ พอปลูกกันเยอะฤดูกาลถัดไปราคาก็ตกเพราะพืชผลออกมาพร้อมกัน คิดว่าถ้าหากแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้เป็นโครงสร้าง การแปรรูปเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นสินค้าที่พ่วงกับการท่องเที่ยว แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยหลายสิบล้านคน ที่นักท่องเที่ยวอยากมาบ้านเราเพราะเรื่องอาหารการกินหรือเรื่องผลไม้ และผลไม้แปรรูปหรืออบแห้งหรือผลไม้ที่มีลักษณะทรงคุณค่า คนจีนจะชอบสับปะรดมาก เป็นผลไม่ที่นำมากราบไว้เทพเจ้าหรือขอพร ความโชคดี ประจำปีของคนจีนอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นถือโอกาสนี้ แจ้งให้ชาวไร่ชาวสวนทราบว่าอย่าพึ่งพาการขายวัตถุดิบแบบผลไม้สดอย่างเดียว เพราะสามารถมาขอทุนเพื่อแปรรูปจากเรา เช่นเดียวกันกับผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้ว ปกติเราให้สินเชื่อหมุนเวียนอยู่ประมาณ 3 เดือน รอบนี้ได้ขยายเพื่อให้มีแรงซื้อมากขึ้นเป็น 9 เดือน ดอกเบี้ยก็จะให้ 3% ต่อปีคงที่ 3 ปี และผ่อนระยะยาวถึง 7 ปี เพื่อเพิ่มเงินหมุนเวียนในผู้ประกอบการมากขึ้น ทุก 1 ล้านบาทผ่อนเพียงเดือนละประมาณ 14,000 บาท

-ไม่ได้เน้นเฉพาะที่สับปะรดกับกล้วยใช่ไหม

ยังมีสินค้าเกษตรอีกหลายตัว ถ้าใครประสงค์ต่อยอดด้วยการแปรรูปเราก็ยินดี และถ้ามีแผนธุรกิจชัดเจนเราก็จะให้ชำระแต่ดอกเบี้ยโดยยังไม่ต้องชำระเงินต้นคืนได้ถึง 1 ปี ก็จะช่วยเพิ่มกำลังซื้อได้จริงเพื่อไม่ให้กระทบต่อกระแสหมุนเวียน ที่สต็อคและแปรรูปไว้สามารถนำมาขายปีหน้าก็ยังได้

- เกษตรกรที่มีผลผลิตการเกษตรอยู่แล้ว ไม่ต้องการพึ่งบรรดาธุรกิจที่มารับซื้อด้านเดียว แต่อยากจะแปรรูปเองก็สามารถทำได้

ได้ เพียงแต่มาคุยกับเราเพื่อมาจดทะเบียนการค้าและมาขอสินเชื่อกับเราได้เลย

เรื่องสินเชื่อเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรถือเป็นโอกาสดีของเกษตรกร เช่น ยางพาราที่ยังมีราคาตกต่ำอยู่ ถ้านำมาแปรรูในการทำรองเท้าแตะก็จะเพิ่มมูลค่าได้ถึง 4 เท่า หรือการนำมาทำเป็นนวัตกรรมอื่น ตอนนี้มีนักศึกษาอยู่รายหนึ่งเป็น Start Up นำยางพารามาทำเป็นพรมละหมาดของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามที่ต้องละหมาดวันละ 5 ครั้ง เมื่อนำยางพารามาแปรรูปสามารถสร้างมูลค่าได้ถึง 9 เท่า เพราะฉะนั้นเมื่อนำมาแปรรูปนอกจากจะหลีกเลี่ยงวัฏจักรปัญหาของราคาแล้ว ยังสามารถเพิ่มกำไรทำให้ยั่งยืนได้ด้วย

-มีวงเงินอนุมัติมากไหม

มีวงเงินถึง 50,000 ล้านบาท สำหรับเงินที่ไม่เกิน 1 ล้านบาทเราจะอนุมัติภายใน 7 วัน แต่ถ้าเกิน 1-5 ล้านบาท เราอาจจะใช้เวลามากหน่อย เราสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติได้ภายใน 7 วัน ส่วนที่เหลือต้องมานั่งคุยกันซึ่งอาจจะใช้เวลามากกว่า 7 วัน แต่สามารถดำเนินการให้โดยเร็วที่สุด

-เป็นห่วงลูกค้านำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ไหม

เรื่องนี้เป็นความกังวลของนายแบงก์ทุกคน เราเรียกว่าเป็นการใช้เงินที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์หรือการขาดวินัยทางการเงิน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้เกิดความล้มเหลวในการประกอบธุรกิจ เราพยายามเน้นเรื่องการทำบัญชีรับจ่าย และให้ทุกคนมีกระเป๋าอย่างน้อยอยู่กับตัว 3 ใบ แยกกันระหว่างธุรกิจ ส่วนตัว และ ฉุกเฉิน ก็จะรู้ขอบเขตของจำนวนเงิน คือ บางทีก็เข้าใจว่าลูกค้าอาจจะมีการสังสรรค์หรือติดปลายนวมในบางเรื่องบ้าง แต่ต้องดูแลไม่ให้กระทบกับธุรกิจ ถ้าแบ่งเงินจัดสรรให้ดีก็จะรู้ว่าจะใช้เงินได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไร เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เราต้องให้ความรู้เรื่องวินัยทางการเงินแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ส่วนใหญ่ลงไปในพื้นที่กันเลย

11 views
bottom of page