บัวหลวงปัจจัย 4 เตรียมประกาศจ่ายปันผล


กองทุนบัวหลวงกำลังพิจารณาที่จะประกาศจ่ายปันผลกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 ในช่วงสัปดาห์หน้า หลังจากที่เห็นแนวโน้มว่า ในปีนี้ผลประกอบการโดยรวมของกองทุนนี้ จะเป็นไปในทิศทางที่ดี

นโยบายของกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 มุ่งเน้นที่จะลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ยังต้องมีการบริโภค เพราะว่าเป็นความจำเป็นพื้นฐานของการดำรงชีพของคนในสังคม นอกจากนี้แล้ว กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 ยังนำหน้าไปตามเทรนด์ใหม่ของการใช้ชีวิตดี “กินดี อยู่ดี ดูดี สุขภาพดี”

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 (BBASIC) กำลังพิจารณาที่จะประกาศจ่ายเงินปันผลในช่วงสัปดาห์หน้า เพื่อที่จะตอบแทนนักลงทุนที่ได้ให้ความไว้วางใจกับทีมงานของกองทุนบัวหลวงที่บริหารกองทุนนี้

“ที่ผ่านมา กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยปีนี้จะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอีก ถึงแม้ที่ผ่านมา ราคาหุ้นของบริษัทในกลุ่มปัจจัย 4 จะมีความผันผวนบ้าง แต่ก็เป็นธุรกิจที่คนต้องกินต้องใช้ ทำให้ระหว่างทาง กองทุนBBASIC เองก็จะสะสมผลกำไรที่ได้มา และเป็นสาเหตุให้ถึงแม้จะเป็นช่วงที่หุ้นผันผวน กองทุนก็จะยังสามารถจ่ายปันผลออกได้ เพื่อที่จะตอบแทนนักลงทุน” นายพีรพงศ์ กล่าว

กระแส Megatrends เช่น การขยายตัวของสังคมเมืองสู่หัวเมืองใหญ่ (Urbanization) การขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกลางที่มีรายได้เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี Digitalization ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค ทำให้มีสินค้าและบริการที่หลายหลากที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ แต่สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ยังคงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคโดยไม่ลดลง

BBASIC มีนโยบายเน้นการลงทุนในหุ้นของกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 (สุขภาพ) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกองทุนบัวหลวงเชื่อมั่นว่า ปีนี้จะเป็นปีที่ผลประกอบการในเซ็คเตอร์นี้จะออกมาดี โดยกองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจการบริการ ได้แก่ หมวดการแพทย์ และหมวดพาณิชย์ รวมกันเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุน BBASIC เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนที่มีความสนใจลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ซึ่งได้รับประโยชน์จากเทรนด์ใหม่ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของโลก ต้องการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอในรูปเงินปันผลระหว่างการลงทุนในระยะยาว โดยไม่หวั่นไหวกับความผันผวนในระยะสั้น

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกองทุน BBASIC หรือขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ ตัวแทนขายของกรุงเทพประกันชีวิต บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) และบมจ.หลักทรัพย์ ภัทร

37 views0 comments

Recent Posts

See All

'อนันดา' เคาะผลตอบแทนหุ้นกู้ฯ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.40% และ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี

‘อนันดา’ เคาะผลตอบแทนหุ้นกู้ฯ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.40% และ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี เสนอขายระหว่างวันที่ 5-6 และ 9-10 สิงหาคม ผ่าน 6 สถาบันการเงิน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน

STECH พร้อมลั่นระฆังเทรดวันแรก 23 ก.ค.นี้

STECH พร้อมลั่นระฆังเทรดวันแรก 23 ก.ค.นี้ ชูเป็นหุ้นเติบโต มั่นใจกระแสตอบรับเยี่ยม "บมจ.สยามเทคนิคคอนกรีต" หรือ STECH พร้อมเทรดวันแรกบนกระดาน SET 23 ก.ค.นี้ มั่นใจ นักลงทุนจะให้การตอบรับ ชูศักยภาพการเ

แสนสิริเตรียมออกหุ้นกู้ นำทุนเสริมแกร่งรับแผนธุรกิจครึ่งหลังปี 64

แสนสิริเตรียมออกหุ้นกู้ นำทุนเสริมแกร่งรับแผนธุรกิจครึ่งหลังปี 64 ตอบรับความต้องการนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นในหุ้นกู้ SIRI ในรอบที่ผ่านมา จากยอด Oversubscribe พุ่งไปเกือบ 4,000 ล้านบาท 10 สถาบันการเ