EXIM BANK ส่งมอบเงินบริจาค 1 ลบ. โอกาสครบรอบ 24 ปีธนาคาร สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรี


นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบเงินบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ลูกค้า รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ในโอกาสครบรอบ 24 ปี EXIM BANK สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ให้แก่รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสนับสนุนการสร้ างโรงพยาบาลรัฐและโรงเรียนแพทย์ ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการให้ บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนได้ อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ณ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล รามาธิบดี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561

6 views0 comments

Recent Posts

See All

SCGP รักษาการเติบโตแข็งแกร่ง ทำรายได้ครึ่งปีแรก 57,148 ล้านบาท

SCGP รักษาการเติบโตแข็งแกร่ง ทำรายได้ครึ่งปีแรก 57,148 ล้านบาท พร้อมสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง SCGP ทำรายได้จากการขายครึ่งปีแรก 57,148 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 รักษาการเติบโตอย่าง

SFLEX ลุยขยายโรงงาน-โกดังใหม่

แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 ระลอกนี้ ยังไม่สามารถควบคุมได้ แต่สำหรับ บมจ.สตาร์เฟล็กซ์ (SFLEX) ยังคงเดินหน้าต่อ เพราะออเดอร์จากลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ไหลเข้ามาเพียบ ทำให้ต้องลุยสร้างโรงงาน และโกดังใหม่ ตาม

INSET เนื้อหอม “กองทุน ตปท.ระดับโลก” ซื้อบิ๊กล็อต ตอกย้ำเชื่อมั่นพื้นฐานแกร่ง-อนาคตโตแรง

INSET เนื้อหอม “กองทุน ตปท.ระดับโลก” ซื้อบิ๊กล็อต ตอกย้ำเชื่อมั่นพื้นฐานแกร่ง-อนาคตโตแรง ชี้โควิดช่วยหนุนธุรกิจ Data Center- Cloud บูม ดันผลงานปีนี้ทะลุเป้า บมจ.อินฟราเซท (INSET) สุดแจ่ม! กองทุนต่างปร