TOP ผู้นำความยั่งยืน DJSI ระดับ Gold Class 5 ปีซ้อน


TOP ได้รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM ซึ่งเป็นผู้จัดประเมินความยั่งยืนให้แก่ DJSI ให้เป็นผู้นำระดับ Gold Class ด้านความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซของโลก ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของ RobecoSAM Sustainability Award 2018

นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ (TOP) กล่าวว่า บริษัทขนาดใหญ่ของโลกกว่า 3,501 แห่ง ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประเมินความยั่งยืนโดย RobecoSAM โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 60 อุตสาหกรรม โดย Gold Class ถือเป็นระดับสูงสุด กล่าวคือเป็นองค์กรชั้นนำที่ให้ความสำคัญต่อการจัดการความยั่งยืน เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการสร้างโอกาสต่อธุรกิจภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

“ในปีนี้ RobecoSAM มีมุมมองต่ออุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญมากในการเปลี่ยนน้ำมันดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมนี้ต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยประเด็นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นสิ่งที่สังคมคาดหวัง เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการกลั่น การควบคุมต้นทุน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบและใบอนุญาตต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ

RobecoSAM มองว่าบริษัทที่เป็นผู้นำคือบริษัทที่สามารถลดผลกระทบและจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับสมดุลการผลิตผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดคาร์บอนต่ำในอนาคต โดยการปรับโครงสร้างการลงทุน หรือ Business portfolio ที่แสดงถึงกลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศที่กำลังทวีความสำคัญในอนาคต” นายอธิคม กล่าว

ทั้งนี้ปรากฏผลว่า ไทยออยล์ ได้รับการจัดอันดับ ให้เป็นผู้นำระดับ Gold Class ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ในทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จากที่ก่อนหน้านี้คือ เดือนมกราคม 2557 ไทยออยล์ไ ด้รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM ซึ่งเป็นผู้ทำการประเมินความยั่งยืนให้แก่ DJSI ให้ไทยออยล์เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซระดับ Gold Class ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดของ RobecoSAM Sustainability Award 2014 และได้จัดอันดับ ตลาดจนล่าสุดในปี 2561 นี้

10 views0 comments

Recent Posts

See All

'อนันดา' เคาะผลตอบแทนหุ้นกู้ฯ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.40% และ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี

‘อนันดา’ เคาะผลตอบแทนหุ้นกู้ฯ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.40% และ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี เสนอขายระหว่างวันที่ 5-6 และ 9-10 สิงหาคม ผ่าน 6 สถาบันการเงิน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน

STECH พร้อมลั่นระฆังเทรดวันแรก 23 ก.ค.นี้

STECH พร้อมลั่นระฆังเทรดวันแรก 23 ก.ค.นี้ ชูเป็นหุ้นเติบโต มั่นใจกระแสตอบรับเยี่ยม "บมจ.สยามเทคนิคคอนกรีต" หรือ STECH พร้อมเทรดวันแรกบนกระดาน SET 23 ก.ค.นี้ มั่นใจ นักลงทุนจะให้การตอบรับ ชูศักยภาพการเ

แสนสิริเตรียมออกหุ้นกู้ นำทุนเสริมแกร่งรับแผนธุรกิจครึ่งหลังปี 64

แสนสิริเตรียมออกหุ้นกู้ นำทุนเสริมแกร่งรับแผนธุรกิจครึ่งหลังปี 64 ตอบรับความต้องการนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นในหุ้นกู้ SIRI ในรอบที่ผ่านมา จากยอด Oversubscribe พุ่งไปเกือบ 4,000 ล้านบาท 10 สถาบันการเ