top of page
327304.jpg

ปักกิ่ง เออร์บันถอนตัวประชารัฐ...โอนสิทธิให้จูโน่สานต่อตามสเปก


ธนารักษ์เผยบ้านประชารัฐ พหลโยธิน 11 ซึ่งปักกิ่ง เออร์บัน ผู้ชนะการประมูลรายแรกถอนตัว พร้อมโอนสิทธิให้ “จูโน่ ปาร์ค” สานต่อ ยืนยันดำเนินการได้ เพราะยังสร้างตามสเปกเดิม

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ซอยพหลโยธิน 11 นั้น บริษัทที่ชนะการประมูลและได้รับสิทธิการบริหาร คือ บริษัท ปักกิ่ง เออร์บัน-คอนสตรัคชั่น ยาไถ่ (ไทย) คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้ขอโอนสิทธิการบริหารจัดการโครงการ ทั้งงานก่อสร้างและบริหารโครงการไปให้ บริษัท จูโน่ ปาร์ค จำกัด ทำหน้าที่แทน ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัท จูโน่ ปาร์ค จำกัด ทั้งเรื่องทุนจดทะเบียนและประสบการณ์แล้ว เป็นตามระเบียบที่กำหนดเห็นว่าสามารถเปลี่ยนสิทธิได้ เนื่องจากในทีโออาร์กำหนดให้โอนถ่ายสิทธิได้ เพราะยังเป็นการดำเนินโครงการตามแบบเดิม

สาเหตุที่ทำให้ บริษัท ปักกิ่ง เออร์บัน-คอนสตรัคชั่น ยาไถ่ (ไทย) คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด ขอโอนสิทธิไปให้บริษัท จูโน่ จำกัดว่า น่าจะเป็นปัญหาเรื่องเงินทุน และการดำเนินการใช้ระยะเวลานานไม่ค่อยคุ้มค่า ซึ่งมีการแจ้งเข้ามาหลังจากได้รับสิทธิไปแล้ว ส่วนผู้ชนะประมูลรายที่ 2 ที่เสียสิทธิยังไม่ได้เข้ามาใช้สิทธิคัดค้านแต่อย่างใด ขณะเดียวกันผู้ที่เข้ามารับสิทธิต่อ สามารถรับเงื่อนไขของเจ้าแรกที่ชนะการประมูลได้ ก็มีสิทธิทำได้ เพราะเรื่องนี้เป็นการประกวดแบบ และมูลค่าของโครงการใครมาทำก็ได้

"ถ้ารายแรกไม่ทำ แล้วจะให้ใครทำ เพราะขนาดบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ยังไม่ทำเลย เพราะมองว่าไม่คุ้ม ดังนั้นการเปิดให้เอกชนมารับทำจึงต้องใช้การบริหารจัดการแบบมีประสิทธิภาพจริงๆ ถึงจะทำได้ ส่วนการคัดเลือกเอกชนได้ใช้วิธีการเปิดประกวดแบบเพื่อให้ได้แบบโครงการที่ดีที่สุด มูลค่าที่ดีที่สุด และที่สำคัญต้องบริหารโครงการให้ได้ใน 30 ปีเพื่อให้โครงการอยู่รอดได้" นายจักรกฤศฏิ์ กล่าว

39 views
bottom of page