33100(1).jpg

ตลาด CLMV หอมฟุ้ง..ประกันไทยแห่ปักหมุด


ตลาดประกันภัยในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว พม่าและเวียดนาม) ยังคงได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วนธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง ประชากรใน 4 ประเทศมีรวมกันมากกว่า 150 ล้านคน ซึ่งมีความน่าดึงดูดในแง่การพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นตลาดที่มีแนวโน้มของกำลังซื้อขยายตัวในอนาคต

บริษัท วิริยะประกันภัย ถือเป็นรายแรกๆที่เข้าไปเจาะตลาดประกันภัยใน สปป.ลาว ด้วยความร่วมมือกับบริษัท Allianz General Laos (AGL) ทั้งด้านรับประกันภัยและให้บริการด้านสินไหมทดแทน เป็นเวลายาวนานเกือบ 10 ปีแล้ว นอกจากนั้น บริษัทยังเปิดความร่วมมือกับ บริษัท Asia Insurance (Cambodia) ในกัมพูชา เพื่อขยายความคุ้มครองและอำนวยความสะดวกด้านการประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่จะเข้าไปในกัมพูชาโดยบริษัทได้รับประกันภัยรถยนต์และสินค้า ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งของบริษัท ภายใต้หลักการความร่วมมือเดียวเหมือนกับรูปแบบที่ทำในลาว รองรับการเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งด้านโลจิสติกส์มาตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผู้อำนวยการ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ (TVI) แจ้งว่าบริษัทเข้าร่วมลงทุนในบริษัทลาววิวัฒน์ประกันภัย (LVI) โดยมีทุนจดทะเบียน 1.6 หมื่นล้านกีบ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นละ 8,000 กีบ ซึ่ง TVI ซื้อหุ้นสามัญ 1.4 ล้านหุ้น คิดเป็น 70% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ LVI หุ้นส่วนนอกนั้น ประกอบด้วย บริษัทลาวเบเวอเรช ถือหุ้น 14% บริษัทพีพี นำเข้า-ส่งออก ถือหุ้น 8% และบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและบริการ ถือหุ้น 8%

การลงทุนนี้บริษัทคาดหวังส่วนแบ่งกำไรและ/หรือเงินปันผลจากการประกอบกิจการในอนาคต ขณะที่ผลประกอบการ 9 เดือนแรกปีนี้ มีกำไรสุทธิ 7.87 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.03 บาท

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย แจ้งว่าได้ขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัท โดยเปิดบริษัทเอสทีเมืองไทยประกันภัย (ST-Muang Thai Insurance Co., Ltd.) ร่วมกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต บริษัทเมืองไทยโฮลดิ้ง และ S.T. Group Co., Ltd. ผู้ประกอบธุรกิจธนาคาร ST Bank ใน สปป.ลาว เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2559 ที่ผ่านมา และกำลังเตรียมขออนุญาตเปิด สำนักงานผู้แทน (Representative Office) ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า คาดว่าจะเปิดได้ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2560

นอกจากนี้ บริษัทยังศึกษาและวางแผนการลงทุนในประเทศอื่นๆ ได้แก่ กัมพูชาและเวียดนาม เพื่อสร้างการเติบโตให้แข็งแกร่งและใช้จุดเด่นในการสร้างฐานพันธมิตรและรูปแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไปยังประเทศเหล่านั้นด้วย

บริษัท กรุงเทพประกันภัย (BKI) และ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) เข้าไปลงทุนในบริษัท Bangkok Life Assurance (Cambodia) PLC. ในประเทศกัมพูชา ทุนจดทะเบียน 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ชำระเต็มมูลค่า) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 7 ล้านหุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดย BKI ถือหุ้น 15% คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 1.05 ล้านหุ้น หรือเป็นจำนวน 1.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ BLA ถือหุ้น 52%

เมื่อเร็วๆนี้ BKI ได้เปิดสำนักงานสาขากรุงเทพประกันภัย (ลาว) ที่บ้านโพนสะหวันเหนือ เมืองสีสัตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อเดือน ก.ย.2559 ที่ผ่านมา ซึ่งกรุงเทพประกันภัย (ลาว) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน ส.ค.2558 จากการร่วมทุนของ BKI ,บริษัท Asia Insurance Company Limited (Hong Kong) และบริษัท PT Asuransi Central Asia (Indonesia) เพื่อขยายการให้บริการด้านประกันภัยให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้า คู่ค้าได้อย่างทั่วถึง รองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคธุรกิจและประกันภัยของ สปป.ลาว และรองรับโอกาสทางธุรกิจจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ก่อนหน้านั้น นายสมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการ ใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย แจ้งว่าได้ร่วมกับทิพยประกันชีวิตไปเปิดตลาดประกันภัยใน สปป.ลาว โดยเปิดบริษัททิพยประกันภัย (ลาว) แม้ว่าตลาดประกันชีวิตในลาวจะยังมีขนาดเล็ก โดยมีเบี้ยรับราวๆ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ถือว่าเป็นตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตในระยะยาว

เช่นเดียวกับตลาดประกันวินาศภัยที่ทิพยฯ ร่วมกับพันธมิตร คือ กลุ่มพานิชชีวะ (ผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทไทยศรีประกันภัย, บริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย และบริษัทสยามซิตี้ประกันภัย) และกลุ่มอาคเนย์ประกันภัย ถือหุ้นรวมกัน 80% และแต่ละกลุ่มจะถือหุ้นในสัดส่วนใกล้เคียงกัน ส่วนที่เหลืออีก 20% เป็นบริษัทในท้องถิ่น เพื่อขยายตลาดประกันวินาศภัยในลาว ซึ่งมีการขยายตัวของงานโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคจำนวนมาก ถัดจากนั้น จะค่อยๆขยายตลาดเข้าไปสู่กัมพูชา พม่าและเวียดนาม โดยเป็นความร่วมมือกับพันธมิตรในกลุ่มเดิม

Photo Credit: http://asean.org/the-seventh-clmv-economic-ministers-meeting-25-august-2015-kuala-lumpur-malaysia/

210 views