บ้านปูเพาเวอร์ฯ จ่อเทรด - หวังปลุกแม่ BANPU คืนชีพ

บ้านปู เพาเวอร์ฯ –BPP จ่อเข้าซื้อขายในตลาดหุ้น เปิดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ที่ราคา 18-21 บาท บล.ไอร่าประเมินโครงการโรงไฟฟ้าหงสาในลาวจะเป็นตัวทำกำไรหลักให้ BPP ในปี 2560 และส่งกำไรต่อให้ BANPU 1,800-2,000 ล้านบาทต่อปี

รายงานข่าวจาก บริษัทบ้านปู แจ้งความคืบหน้า การนำบริษัทลูก บ้านปูเพาเวอร์ BPP เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ว่าบริษัท ได้เตรียมตั้งช่วงของราคาซื้อขายหุ้น IPO ของ BPP ในช่วงราคาระหว่าง 18-21 บาทต่อหุ้นไว้ก่อนในเบื้องต้น ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับที่เคยมีข่าวออกไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งกำหนดให้มีการประกาศราคาที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ 17 ตุลาคม 2559 ที่จะถึงนี้

ดังนั้น ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน คือ ผู้ถือหุ้น BANPU จะต้องจองซื้อที่ราคาสูงสุดก่อน นั่นคือที่ราคาหุ้นละ 21 บาท โดยมีอัตราส่วนใช้สิทธิจองซื้อที่อัตราส่วน 23.1725 หุ้น BANPU ต่อ 1 หุ้น BPP โดยจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคมนี้ ผ่านมี บล.กสิกรไทย ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนรับจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ BPP

ทั้งนี้หลังจาก BPP ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ออก และเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน 648,492,500 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาท แบ่งเป็นไม่เกิน 210 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ BANPU ที่ได้รับสิทธิจัดสรรหุ้น และสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BPP เกินสิทธิ (oversubscription) ได้ไม่เกิน 20% ของจำนวนหุ้นที่จัดสรร ไม่เกิน 438,492,500 หุ้น บวกด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามให้กับผู้ถือหุ้นของ BANPU จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

บริษัทได้กำหนดให้ ผู้ถือหุ้นเดิมของ BANPU ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นจะได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน BPP ในอัตราส่วน 23.1725 หุ้นสามัญเดิมของบริษัท ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BPP

อย่างไรก็ดี ภายใต้บังคับของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นเดิมของ BANPU ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ของ BPP ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของกฎเกณฑ์ดังกล่าว จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BPP ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ราคาเสนอขายสุดท้าย ในวันที่ 18 ถึง 20 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ที่บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง

นายศักดิ์นรินทร์ ศศานนท์ นักวิเคราะห์จาก บริษัทหลักทรัพย์ฯ ไอร่า ให้ความเห็นว่า ธุรกิจไฟฟ้าทั้งหมดในการจัดการของ BPP ทั้งโรงไฟฟ้าในไทย ลาว จีน และญี่ปุ่น แต่ทั้งหมดนี้มีรายได้หลักมาจากที่ โรงไฟฟ้าหงสา โดยมีกำลังการผลิต 2,466.2 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว 1,931 เมกะวัตต์ ซึ่งโรงไฟฟ้าหงสาประเทศลาว จะเป็นตัวทำกำไรหลักให้ BPP ในปี 2560 และจะสร้างกำไรส่งเข้าบริษัทแม่บ้านปู ได้ 1,800-2,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะส่งผลต่อราคาหุ้นแม่ด้วย

“การคาดการณ์ว่า BPP จะได้เงินจากการขายหุ้น IPO คราวนี้ 11,672-13,618 ล้านบาท โดยจะนำเงินที่ได้ไปใช้หนี้คืน และใช้เงินทุนในการขยายธุรกิจ ทำให้บริษัทมีกำไรในปี 2560

สำหรับแนวโน้มธุรกิจถ่านหินจะฟื้นตัวโดดเด่น จากการนำเข้ของจีนที่เพิ่มขึ้น โดยราคาถ่านหินขึ้นมาอยู่ในจุดสูงสุดในรอบ 2 ปี ขณะที่ราคาขายถ่านหินในอินโดนีเซียลดลงมาที่ 48 ดอลลาร์ต่อตัน แต่จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 60 ดอลลาร์ต่อตัน ในปี 2560 จึงแนะนำซื้อ BANU โดยมีราคาเป้าหมาย 19.40 บาท”

1 view0 comments