top of page
327304.jpg

WORLD โชว์ไตรมาส 1/65 กำไรพุ่ง 47.37% พร้อมกลับเข้ามาเทรดตลาดหลักทรัพย์ฯ

บมจ.เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น (WORLD) โชว์ผลงานโตต่อเนื่อง ไตรมาส 1/65 กวาดรายได้กว่า 50.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.58% กำไรสุทธิ 9.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.37% พร้อมกลับเข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯอีกครั้ง หลังทำกำไรต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 4


รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WORLD) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีรายได้รวม 50.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 9.38 ล้านบาท หรือ 22.58% มีกำไรสุทธิ 9.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 3.06 ล้านบาท หรือ 47.37%


โดยรายได้รวมดังกล่าวแบ่งเป็น รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวน 15.71 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 24.99 ล้านบาท หรือลดลง 61.41% เนื่องจากในงวดนี้มีรายได้จากโครงการเดอะซิตี้หาดใหญ่เพียงโครงการเดียว ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนมีรายได้ที่เกิดจากโครงการเดอะซิตี้หาดใหญ่ และโครงการที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มบริษัทแล้ว เพราะบริษัทจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวไปในปี 2564


รายได้จากการก่อสร้างจำนวน 29.2 ล้านบาท เป็นรายได้ที่เกิดจากกรรับเหมาก่อสร้าง 2 โครงการทางภาคเหนือ เพิ่มขึ้นทั้งจำนวนเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน


รายได้จากการให้บริการจำนวน 5.09 ล้านบาท เป็นรายได้ที่เกิดจากการเรียกเก็บค่าสาธารณประโยชน์ในนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) โดยเป็นไตรมาสแรกที่เริ่มเรียกเก็บคำบริการดังกล่าว ขณะที่รายได้อื่นจำนวน 0.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 0.07 ล้านบาท


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WORLD กล่าวอีกว่า ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของทีมผู้บริหารในการฟื้นฟูกิจการให้กลับมาเติบโตแข็งแกร่ง หลังปรับโครงสร้างธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯพลิกมีกำไรตั้งแต่ปี 2562 มีกำไรสุทธิ 25.27 ล้านบาท ปี 2563 กำไรสุทธิ 27.68 ล้านบาท และปี 2564 มีกำไรสุทธิ 37.34 ล้านบาท ขณะที่ในไตรมาส 1/65 มีกำไรต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมกลับเข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯอีกครั้ง


อนึ่ง กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบของที่ดินเปล่า โกดังสินค้า โรงงาน อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์เพื่อจำหน่าย และให้เช่า รวมถึงการให้บริการด้านสาธารณูปโภคพลังงาน ที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในรูปแบบของที่ดินเปล่า บ้าน วิลล่า คอนโดมิเนียม โรงแรมเพื่อจำหน่ายและให้เช่า รวมถึงการให้บริการในการบริหารนิติบุคคลหรือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจโรงพยาบาลและบริการด้านสุขภาพ จำหน่ายเครื่องมือแพทย์


6 views

Comments


bottom of page