Search

Trump เตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม...ขณะที่ยอดค้าปลีกเดือน ก.พ. หดตัวและแย่กว่าที่ตลาดคาด


Source : TISCO ESU

ปธน. Trump เตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีก USD1,200bn เพื่อลดทอนผลกระทบจาก COVID-19


ยอดค้าปลีกสหรัฐฯเดือน ก.พ. พลิกกลับมาหดตัวและแย่กว่าที่ตลาดคาดในขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมพลิกกลับมาขยายตัวเล็กน้อย


For advertising please call: 02-2534691